Slavíme 27. neděli v mezidobí

P. Martin bude dva týdny v lázních. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Roman Vlk z Laškova. Na něho se obracejte v neodkladných záležitostech (mob.: 739 523 415).

 

Na přání otce arcibiskupa se letos v každém děkanátě mají konat setkání schol. V našem konickém děkanátě bude toto setkání v rámci Senické noty v sobotu 12. října od 14 hodin v kostele v Senici. V 16:30 mše sv.

 

Neděle 20.10. je Dnem modliteb za misie („misijní neděle“). Sbírka z této neděle bude věnována na světové misie. Budeme se za misie také modlit růženec – v pátek 18.10. hned po mši sv., která bude mimořádně už v 17:30.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 6.10. 27. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Žofii Svozilovou, manžela Josefa, živou a rod. Svozilovu a Palánkovu
po 7.10. Panny Marie Růžencové
út 8.10.
st 9.10.
čt 10.10.
11.10. Sv. Jana XXIII, papeže Senice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
so 12.10. Senice 16:30 Za účastníky děkanátní Senické noty
ne 13.10. 28. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České