Slavíme 28. neděli v mezidobí

P. Martin bude dva týdny v lázních. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Roman Vlk z Laškova. Na něho se obracejte v neodkladných záležitostech (mob.: 739 523 415).

 

Na přání otce arcibiskupa se letos v každém děkanátě mají konat setkání schol. V našem konickém děkanátě bude toto setkání v rámci Senické noty v sobotu 12. října od 14 hodin v kostele v Senici. V 16:30 mše sv.

 

Neděle 20.10. je Dnem modliteb za misie („misijní neděle“). Sbírka z této neděle bude věnována na světové misie. Budeme se za misie také modlit růženec – v pátek 18.10. hned po mši sv., která bude mimořádně už v 17:30.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 13.10. 28. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 14.10.
út 15.10. Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
st 16.10.
čt 17.10. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a učitele církve
18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty Senice 17:30 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a pomoc Boží


po mši sv. modlitební misijní most

so 19.10.
ne 20.10. 29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Senice 08:00 Za rodiče, prarodiče, duše v očistci a celou živou rod. Sekyrovu a Dudkovu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České