Slavíme 28. neděli v mezidobí

P. Martin bude dva týdny v lázních. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Roman Vlk z Laškova. Na něho se obracejte v neodkladných záležitostech (mob.: 739 523 415).

 

Na přání otce arcibiskupa se letos v každém děkanátě mají konat setkání schol. V našem konickém děkanátě bude toto setkání v rámci Senické noty v sobotu 12. října od 14 hodin v kostele v Senici. V 16:30 mše sv.

 

Neděle 20.10. je Dnem modliteb za misie („misijní neděle“). Sbírka z této neděle bude věnována na světové misie. Budeme se za misie také modlit růženec – v pátek 18.10. hned po mši sv., která bude mimořádně už v 17:30.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 13.10. 28. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 14.10.
út 15.10. Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
st 16.10.
čt 17.10. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a učitele církve
18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty Senice 17:30 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a pomoc Boží


po mši sv. modlitební misijní most

so 19.10.
ne 20.10. 29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Senice 08:00 Za rodiče, prarodiče, duše v očistci a celou živou rod. Sekyrovu a Dudkovu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Exit (bez Exitu) – setkání mladých
fara Konice, téma: Bůh se o tebe postará – vyprávění z pěší poutě do Assisi, pátek 24.01.2020 od 19:30 hodin

Hromniční pouť matek
kostel Zvěstování Panny Marie Šternberk,      sobota 01.02.2020 od 9:20 hodin

Děkovná hromniční pouť
kostel Cholina, neděle 02.02.2020 v 9:30 hod

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.