Slavnost Výročí posvěcení kostela

Při sbírce na misie v neděli 20.10. se vybralo 7.861,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

V neděli 3.11. ve 14 hodin bude na hřbitově společná modlitba za zemřelé (v Cholině v 15 hodin).

 

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 27.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela Senice 08:00 Za Jana Fišaru, bratra, dvoje ro- diče a dar zdraví pro celou rodinu
po 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
út 29.10. Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a muč.
st 30.10.
čt 31.10. Senička 18:00 Volný úmysl
1.11. Slavnost Všech Svatých


1. pátek v měsíci 
Senice 18:00 Za Karla a Anežku Doleželovy, jejich děti Karla a Ludmilu a duše v očistci
so 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé


1. sobota v měsíci
Senice 08:00 Za všechny zemřelé
ne 3.11. 31. neděle v mezidobí Senice


Hřbitov
08:00


14:00
Za živé a farníky


Společná modlitba za zemřelé

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Koncert Václava Hudečka
kostel sv. Kunhuty Náměšť na Hané, sobota 16.11.2019 v 17 hodin

Přednáška na téma „modlitba“
fara Cholina, sobota 23.11.2019 v 17:30

Adventní duchovní obnova pro muže
kněžský seminář Olomouc, 29.11. -1.12. (vede biskup Mons. Josef Nuzík, pro muže od 17 do 35 let)

Církevní Silvestr
Brodek u PV, sobota 30.11.2019, začátek v 18 hod. mší sv., následuje program na hasičárně

Duchovní obnova pro děti
fara Konice, sobota 30.11.2019