Slavíme 31. neděli v mezidobí

V neděli 3.11. ve 14 hodin bude na hřbitově společná modlitba za zemřelé (v Cholině v 15 hodin).

 

Ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 3.11. 31. neděle v mezidobí Senice


Hřbitov

08:00


14:00

Za živé a farníky


Společná modlitba za zemřelé

po 4.11. Sv. Karla Boromejského, biskupa
út 5.11.
st 6.11.
čt 7.11. Senička 18:00 Za živou a rodinu Štefanovu a Sekaninovu
8.11. Senice 17:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a pomoc Boží a za Boží požehnání pro rodinu
so 9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
ne 10.11. 32. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Marii a Františka Šindelářovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny Šindelářovu a Endlovu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.