Slavíme 33. neděli v mezidobí

V neděli 17.11. se koná tradiční sbírka na charitu. Pán Bůh zaplať za každý dar!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 17.11. 33. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živou a rodinu Pavlíčkovu, Husičkovu a duše v očistci
po 18.11.
út 19.11.
st 20.11.
čt 21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Senička 18:00 Za živou a rodinu Smékalovu a duše v očistci
22.11. Sv. Cecílie, panny a mučednice Senice 18:00 Za Helenu Přichystalovu, živou a
rodinu Přichystalovu a Vysloužilovu
so 23.11.
ne 24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále Senice 08:00 Za živé a  farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Společná předvánoční sv. zpověď
kostel Senice, sobota 21.12.2019, 14:00 – 15:30

Zpívání dětí ZŠ v kostele
kostel Senice, výroba perníčků na faře, neděle 22.12.2019, 14:30 – 18:00

Vánoční koncert
kostel Cholina, neděle 29.12.2019 v 16 hodin, účinkuje schola Pramen

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 05.01.2020 v 16 hodin, účinkuje Collegium vocale

Tříkrálová sbírka
Senice, sobota 11.01.2020 od 9 hodin