Slavnost Ježíše Krista Krále

Při sbírce na charitu v neděli 17.11. se vybralo: Senička (čtvrtek) 200,- Kč, Senice 5.395,- Kč. Dohromady 5.595,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 1.12. o první neděli adventní bude na začátku mše sv. žehnání adventních věnců.

 

V neděli 1.12. bude v Náměšti na náměstí Adventní cesta. Začátek v 17 hodin.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále Senice 08:00 Za živé a  farníky
po 25.11. Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
út 26.11.
st 27.11.
čt 28.11. Senička 18:00 Volný úmysl
29.11. Senice 18:00 Za Heřmana Josefa Tyla, opata kláštera Teplá, Marii a Josefa Tobiášovy a dar zdraví pro rodinu
so 30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola Senice 13:30 Zádušní mše svatá za Bohumila Pešáka
ne 1.12. 1. neděle adventní Senice 08:00 Za Františka a Boženu Dostálovy a Boží ochranu pro živou rodinu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Společná předvánoční sv. zpověď
kostel Senice, sobota 21.12.2019, 14:00 – 15:30

Zpívání dětí ZŠ v kostele
kostel Senice, výroba perníčků na faře, neděle 22.12.2019, 14:30 – 18:00

Vánoční koncert
kostel Cholina, neděle 29.12.2019 v 16 hodin, účinkuje schola Pramen

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 05.01.2020 v 16 hodin, účinkuje Collegium vocale

Tříkrálová sbírka
Senice, sobota 11.01.2020 od 9 hodin