Slavíme 1. neděli adventní

V neděli 1.12. se koná v Náměšti na náměstí Adventní cesta. Začátek v 17 hodin.

 

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, po mši sv. svátostné požehnání.

 

Úmysl modliteb na měsíc prosinec: Za lidi tohoto světa, aby se nespokojili s pomíjivými a povrchními radostmi, ale hledali na našli pravou radost v Ježíši Kristu, který je Cesta, Pravda a Život.

 

Zapisují se intence na 1. pololetí r. 2020.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 1.12. 1. neděle adventní Senice 08:00 Za Františka a Boženu Dostálovy a Boží ochranu pro živou rodinu
po 2.12. Senice 06:30 Volný úmysl
út 3.12. Sv. Františka Xaverského, kněze
st 4.12.
čt 5.12. Senička 6:30 Volný úmysl
6.12. 1. pátek v měsíci  Senice

 

18:00

 

Za Janu Bártovou


po mši sv.svátostné požehnání

so 7.12. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 8.12. 2. neděle adventní Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za dar života a Boží požehnání pro živé rodiny

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Společná předvánoční sv. zpověď
kostel Senice, sobota 21.12.2019, 14:00 – 15:30

Zpívání dětí ZŠ v kostele
kostel Senice, výroba perníčků na faře, neděle 22.12.2019, 14:30 – 18:00

Vánoční koncert
kostel Cholina, neděle 29.12.2019 v 16 hodin, účinkuje schola Pramen

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 05.01.2020 v 16 hodin, účinkuje Collegium vocale

Tříkrálová sbírka
Senice, sobota 11.01.2020 od 9 hodin