Slavíme 2. neděli po Narození Páně

V neděli 5. ledna od 16 hodin bude v kostele v Senici Tříkrálový koncert. Vystoupí pěvecký sbor Collegium vocale z Olomouce.

 

Úmysl modliteb na měsíc leden: Aby všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.

 

V sobotu 11.1. od 9 hodin proběhne v Senici Tříkrálová sbírka. Už předem Pán Bůh zaplať za každý dar!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 5.1. 2. neděle po Narození Páně Senice 08:00 Za živé a farníky
po 6.1. Slavnost zjevení Páně Senice 18:00 Za Vladim. Pytlíčka, dvoje rodi- če a Boží ochranu pro celou rodinu
út 7.1.
st 8.1.
čt 9.1. Senička 18:00 Za Annu a Hynka Navrátilovy a dar zdraví pro živou rodinu
10.1. Senice 18:00 Za Josefa Hrachovinu, rodinu, Boží požehnání, dar víry a zdraví pro živou rodinu
so 11.1.
ne 12.1. Svátek Křtu Páně
(Končí doba vánoční)
Senice 08:00 Za Antonína Skopala a duše v očistci

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

Exit
farní klubovna Laškov, pátek 28.02.2020 v 19:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Duchovní obnova farnosti
fara Senice, vede P.Mariusz ze Ptení, sobota 14.03.2020 od 9 hodin

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.