Slavíme 2. neděli po Narození Páně

V neděli 5. ledna od 16 hodin bude v kostele v Senici Tříkrálový koncert. Vystoupí pěvecký sbor Collegium vocale z Olomouce.

 

Úmysl modliteb na měsíc leden: Aby všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.

 

V sobotu 11.1. od 9 hodin proběhne v Senici Tříkrálová sbírka. Už předem Pán Bůh zaplať za každý dar!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 5.1. 2. neděle po Narození Páně Senice 08:00 Za živé a farníky
po 6.1. Slavnost zjevení Páně Senice 18:00 Za Vladim. Pytlíčka, dvoje rodi- če a Boží ochranu pro celou rodinu
út 7.1.
st 8.1.
čt 9.1. Senička 18:00 Za Annu a Hynka Navrátilovy a dar zdraví pro živou rodinu
10.1. Senice 18:00 Za Josefa Hrachovinu, rodinu, Boží požehnání, dar víry a zdraví pro živou rodinu
so 11.1.
ne 12.1. Svátek Křtu Páně
(Končí doba vánoční)
Senice 08:00 Za Antonína Skopala a duše v očistci
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020