Slavíme Svátek Křtu Páně

Poděkování všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Také těm, kteří do sbírky přispěli. Všem Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 19.1. bude pravidelná měsíční sbírka na opravy.

 

V sobotu 18.1. o svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.

 

Úmysl modliteb na měsíc leden: Aby všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 12.1. Svátek Křtu Páně
(Končí doba vánoční)
Senice 08:00 Za Antonína Skopala a duše v očistci
po 13.1. Sv. Antonína, opata
út 14.1.
st 15.1.
čt 16.1. Senička 18:00 Za Lubomíra a Annu Dostálovy a dar zdraví pro živou rodinu
17.1. Senice 18:00 Za nenarozené děti
so 18.1. Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
ne 19.1. 2. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živou a rodinu Rozsypalovu, Boží požehnání pro živou rodinu a za nová kněžská a řeholní povolání

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

Exit
farní klubovna Laškov, pátek 28.02.2020 v 19:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Duchovní obnova farnosti
fara Senice, vede P.Mariusz ze Ptení, sobota 14.03.2020 od 9 hodin

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.