Slavíme Svátek Křtu Páně

Poděkování všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Také těm, kteří do sbírky přispěli. Všem Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 19.1. bude pravidelná měsíční sbírka na opravy.

 

V sobotu 18.1. o svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.

 

Úmysl modliteb na měsíc leden: Aby všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 12.1. Svátek Křtu Páně
(Končí doba vánoční)
Senice 08:00 Za Antonína Skopala a duše v očistci
po 13.1. Sv. Antonína, opata
út 14.1.
st 15.1.
čt 16.1. Senička 18:00 Za Lubomíra a Annu Dostálovy a dar zdraví pro živou rodinu
17.1. Senice 18:00 Za nenarozené děti
so 18.1. Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
ne 19.1. 2. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živou a rodinu Rozsypalovu, Boží požehnání pro živou rodinu a za nová kněžská a řeholní povolání
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020