Slavíme 2. neděli v mezidobí

V neděli 19.1. je pravidelná měsíční sbírka na opravy.

 

Od 18.1. do 25.1. probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl i ve své osobní modlitbě.

 

Papež František vyhlásil druhou neděli v mezidobí (26.1.) nedělí Božího slova.

 

Úmysl modliteb na měsíc leden: Aby všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 19.1. 2. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živou a rodinu Rozsypalovu, Boží požehnání pro živou rodinu a za nová kněžská a řeholní povolání
po 20.1.
út 21.1. Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
st 22.1.
čt 23.1. Senička 18:00 Volný úmysl
24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve Senice 18:00 Volný úmysl
so 25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
ne 26.1. 3. neděle v mezidobí

Neděle Božího slova

Senice 08:00 Za živé a farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020