Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu

V pátek je první pátek v měsíci únoru. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu Senice 08:00 Volný úmysl
po 3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
út 4.2.
st 5.2. Sv. Agáty, panny a mučednice
čt 6.2. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků Senička 18:00 Volný úmysl
7.2. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za Petra Vařechu, rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
so 8.2.
ne 9.2. 5. neděle v mezidobí
Senice 08:00  Za duše v očistci
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin