Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu

V pátek je první pátek v měsíci únoru. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu Senice 08:00 Volný úmysl
po 3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
út 4.2.
st 5.2. Sv. Agáty, panny a mučednice
čt 6.2. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků Senička 18:00 Volný úmysl
7.2. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za Petra Vařechu, rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
so 8.2.
ne 9.2. 5. neděle v mezidobí
Senice 08:00  Za duše v očistci

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

Exit
farní klubovna Laškov, pátek 28.02.2020 v 19:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Duchovní obnova farnosti
fara Senice, vede P.Mariusz ze Ptení, sobota 14.03.2020 od 9 hodin

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.