ZRUŠENÍ VEŠKERÝCH BOHOSLUŽEB

Milí farníci,
v souvislosti se šířením koronaviru a s vyhlášením stavu nouze vládou ČR ze dne 12. 3. 2020 je nutné i v naší farnosti přijmout opatření, která z výše uvedeného nařízení vyplývají.

Ve farnosti Senice na Hané je nutné učinit do odvolání následující opatření

– děkanátní pouť za obnovu rodin do Olomouce (21.3.) se ruší

veškeré bohoslužby ve farním kostele (včetně pobožností křížové cesty) a v kapli v Seničce se ruší

ruší se také páteční přípravy na 1. sv. přijímání

 

Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, Radio Proglas) a den Páně slavit v rodinném kruhu.

Sestry a bratři, jako věřící máme velkou zodpovědnost modlit se za svět a být solí světa, a proto v nastalé situaci je třeba se modlit více než obvykle, zvláště za nemocné a ohrožené a za pokoj a mír ve světě. Nezapomeňme na přímluvu ochránců proti epidemiím, na sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálii. Na jejich přímluvu vyprošujme od dobrého Boha pro celý svět vyřešení této situace.
Pevně věřím, že Duch Svatý nás povede v této situaci a s jeho pomocí předejdeme zbytečným komplikacím.

Prosím Vás všechny o vstřícnost a pochopení situace, která nastala, a se kterou jsme se dosud nesetkali. Děkuji za přijetí těchto opatření.
P. Martin Mališka

farář

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin