Slavíme 7. neděli velikonoční

V neděli 17.5. při sbírce na pomoc křesťanům na Blízkém východě se vybralo 6.332,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Tento týden bude P. Martin mimo farnost. V neodkladných záležitostech ho zastupuje P.Pawel Zaczyk z Bohuslavic (mob.: 736 139 264).

V pátek po večerní bohoslužbě příprava dětí k 1. sv. přijímání v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 24.5. 7. neděle velikonoční Senice 08:00 Za + Stanislava Štafu, jeho sourozence a za živou rodinu Štafovu
po 25.5.
út 26.5. Sv. Filipa Neriho, kněze
st 27.5.
čt 28.5.
29.5. Senice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
so 30.5. Sv. Zdislavy
ne 31.5. Slavnost
Seslání Ducha Svatého
(Končí doba velikonoční)
Senice 08:00 Za rodiče Vyhlídalovy, jejich + vnučky,duše v očistci a za farníky              
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin