Slavnost Nejsvětější Trojice

Úmysl modliteb farnosti na měsíc červen: Za lidi v nouzi a v těžké životní situaci, aby jim nechyběla pomoc Boží i lidská.

V pátek po večerní mši sv. příprava dětí k 1. sv. přijímání v kostele.

V deseti kasičkách Postní almužny bylo celkem 2.847,- Kč, které byly předány Charitě. Pán Bůh zaplať!

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv.
ne 7.6. Slavnost
Nejsvětější Trojice
Senice 08:00 Za + Pavlu a Zdeňka Dostálovy, živou a + rodinu
po 8.6.
út 9.6.
st 10.6.
čt 11.6. Slavnost
Těla a Krve Páně
(Doporučený svátek)
Senice 18:30 Za + Františka Němce
12.6. Senice 18:00 Za + Miloslavu Bartelovu a její živou rodinu
so 13.6. Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
ne 14.6. 11. neděle                 v mezidobí Senice 08:00 Za + Marii a Stanisla- va Polisovy, živou a + rodinu Polisovu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin