Slavíme 13. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci červenci. Dopoledne návštěvy nemocných. V 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

V neděli 21.6. byla sbírka na opravy. V Seničce se vybralo 230,- Kč, v Senici 8.720,- Kč. Dohromady 8.950,- Kč. Pán Bůh zaplať!

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 28.6. 13. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Za + Marii a Františka Štefanovy
po 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů (Doporučený svátek)
út 30.6. Svátek Výročí posvěcení katedrály
st 1.7.
čt 2.7. 18:00 Senička Za + rodinu Smékalo- vu a duše v očistci
3.7. 1. pátek v měsíci 18:00
Senice
za + rodinu Svozilovu, Obšilovu a za + Frant. Navrátilovou
so 4.7. 1. sobota v měsíci 08:00 Senice Na daný úmysl
ne 5.7. Slavnost Sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy 08:00
Senice
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a za povolání ke službě
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin