Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, hlavních patronů Moravy

Úmysl modliteb na měsíc červenec: Za obnovu rodin, aby společně strávený čas vedl k prohloubení vztahů a k utužení víry.

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 5.7. Slavnost Sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy 08:00
Senice
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a za povolání ke službě
po 6.7. Sv. Marie Goretti, panny a mučednice
út 7.7.
st 8.7.
čt 9.7. 18:00 Senička Na daný úmysl
10.7. 18:00
Senice
Za + rodiče a dar zdraví pro rodiny Fantulovu, Tobiášovu a Prázdných
so 11.7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
ne 12.7. 15. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Za živou a + rodinu Rozsypalovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020