Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, hlavních patronů Moravy

Úmysl modliteb na měsíc červenec: Za obnovu rodin, aby společně strávený čas vedl k prohloubení vztahů a k utužení víry.

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 5.7. Slavnost Sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy 08:00
Senice
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a za povolání ke službě
po 6.7. Sv. Marie Goretti, panny a mučednice
út 7.7.
st 8.7.
čt 9.7. 18:00 Senička Na daný úmysl
10.7. 18:00
Senice
Za + rodiče a dar zdraví pro rodiny Fantulovu, Tobiášovu a Prázdných
so 11.7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
ne 12.7. 15. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Za živou a + rodinu Rozsypalovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin