Pěší pouť do Křtin

Zveme Vás na 2. ročník obnovené pěší svatodušní pouti z Náměště na Hané do Křtin.

Tato pouť se letos uskuteční v náhradním termínu od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020. 

Uzávěrka přihlášek je 16. srpna 2020.

Další informace Vám poskytne a přihlášky přijímá: Jaroslav Lakomý, tel.: 602 464 717, e-mail: jaroslav.lakomy@post.cz

Podrobnosti budou včas oznámeny.

 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020