Pěší pouť do Křtin

Zveme Vás na 2. ročník obnovené pěší svatodušní pouti z Náměště na Hané do Křtin.

Tato pouť se letos uskuteční v náhradním termínu od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020. 

Uzávěrka přihlášek je 16. srpna 2020.

Další informace Vám poskytne a přihlášky přijímá: Jaroslav Lakomý, tel.: 602 464 717, e-mail: jaroslav.lakomy@post.cz

Podrobnosti budou včas oznámeny.

 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin