Slavíme 16. neděli v mezidobí

V neděli 19.7. je sbírka na opravy.

Ve čtvrtek 23.7. od 17 hodin bude úklid fary. Prosíme ochotné farníky o pomoc. Díky!

OHLÁŠKY: V sobotu 1.8.2020 ve farním kostele v Senici na Hané uzavřou církevní manželství novomanželé Lukáš Svoboda, bytem Táboritů 172/44, Bělidla, Olomouc a Eliška Štafová, bytem Hliníky 379, Senice na Hané.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 19.7. 16. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Za + Antonína Olšínka
po 20.7.
út 21.7.
st 22.7. Svátek sv. Marie Magdalény 19:00
Senice
Za + rodiče a celou živou rodinu
čt 23.7. Svátek sv. Brigity, řehol- nice, patronky Evropy 18:00 Senička Na daný úmysl
24.7. 18:00
Senice
Za + Broňku Coufalíkovou
so 25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola
ne 26.7. Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény 09:30
Senice


14:00
Senice

Za všechny živé a + farníky a dobrodince kostela


Svátostné požehnání

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020