Slavíme 16. neděli v mezidobí

V neděli 19.7. je sbírka na opravy.

Ve čtvrtek 23.7. od 17 hodin bude úklid fary. Prosíme ochotné farníky o pomoc. Díky!

OHLÁŠKY: V sobotu 1.8.2020 ve farním kostele v Senici na Hané uzavřou církevní manželství novomanželé Lukáš Svoboda, bytem Táboritů 172/44, Bělidla, Olomouc a Eliška Štafová, bytem Hliníky 379, Senice na Hané.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 19.7. 16. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Za + Antonína Olšínka
po 20.7.
út 21.7.
st 22.7. Svátek sv. Marie Magdalény 19:00
Senice
Za + rodiče a celou živou rodinu
čt 23.7. Svátek sv. Brigity, řehol- nice, patronky Evropy 18:00 Senička Na daný úmysl
24.7. 18:00
Senice
Za + Broňku Coufalíkovou
so 25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola
ne 26.7. Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény 09:30
Senice


14:00
Senice

Za všechny živé a + farníky a dobrodince kostela


Svátostné požehnání

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin