Slavíme 20. neděli v mezidobí

Farnost Cholina pořádá v sobotu 12.9. pouť do Cvilína u Krnova. Podrobnosti na plakátku. Zájemci se mohou zapisovat na seznam v kostele vzadu za lavicemi.

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2021. Cena 70,- Kč.

V kostele vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství. Vyplněné odevzdejte během měsíce srpna buď v zakristii nebo na faře (i do schránky).

Ve středu 26.8. bude adorační den farnosti Senice na Hané. Zapisujte se na seznam, aby bylo zaručeno, že v kostele vždy někdo bude.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava čas/místo úmysl mše sv.
ne 16.8. 20. neděle
v mezidobí
08:00
Senice
Za + Stanislava Štafu a jeho + sourozence
po 17.8.
út 18.8.
st 19.8.
čt 20.8. Sv. Bernarda, opata a učitele církve 18:00 Senička Za + Václava Dostála, manželku a duše v očistci
21.8. Sv. Pia X., papeže 18:00 Senice Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a života s prosbou o ochranu P. Marie
so 22.8. Panny Marie Královny
ne 23.8. 21. neděle
v mezidobí
08:00 Senice
Za živé a + farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť do Křetína
kostel sv. Jeronýma v Křetíně, sobota 26.09.2020, mše sv. v 10:00 hod.

 

Pouť schol a scholiček
Sv. Hostýn, sobota 26.09.2020, poutní mše sv. v 10:15 hod.

 

Národní Svatováclavská pouť 2020
Stará Boleslav, pondělí 28.09.2020

 

Setkání lektorů Božího slova
Arcibiskupský palác Olomouc, sobota 17.10.2020

 

VIR – Duchovní obnova pro svobodné muže
kněžský seminář Olomouc, 27.-29.11.2020