Slavíme 21. neděli v mezidobí

V neděli 16.8. byla sbírka na opravy. V Seničce se vybralo 230,- Kč, v Senici 5.960,- Kč. Dohromady 6.190,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Ve středu 26.8. bude adorační den farnosti Senice na Hané. Od 9 hod. bude vystavena Nejsvětější Svátost k tiché adoraci. V 19 hod. zakončení adorace a svátostné požehnání. Zapisujte se na rozpis, aby bylo zaručeno, že v kostele vždy někdo bude.

Farnost Cholina pořádá v sobotu 12.9. pouť do Cvilína u Krnova. Podrobnosti na plakátku. Zájemci se mohou zapisovat na seznam v kostele vzadu za lavicemi.

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2021. Cena 70,- Kč.

V kostele vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství. Vyplněné odevzdejte během měsíce srpna buď v zakristii nebo na faře (i do schránky).

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava čas/místo úmysl mše sv.
ne 23.8. 21. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Za živé a + farníky
po 24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
út 25.8.
st 26.8. Senice A D O R A Č N Í D E N
Výstav NSO v 9 hod. Zakončení v 19 hod.
čt 27.8. Sv. Moniky 18:00 Senička Za + Annu a Lubomíra Dostálovy a dar zdraví pro živou rodinu
28.8. Sv. Augustina, biskupa a učitele církve 18:00 Senice Za + Ladislava Kryla a jeho + rodinu
so 29.8. Památka Umučení svatého Jana Křtitele
ne 30.8. 22. neděle v mezidobí 08:00 Senice
Za + Jarmilu Řezníčko- vu, živou a + rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť do Křetína
kostel sv. Jeronýma v Křetíně, sobota 26.09.2020, mše sv. v 10:00 hod.

 

Pouť schol a scholiček
Sv. Hostýn, sobota 26.09.2020, poutní mše sv. v 10:15 hod.

 

Národní Svatováclavská pouť 2020
Stará Boleslav, pondělí 28.09.2020

 

Setkání lektorů Božího slova
Arcibiskupský palác Olomouc, sobota 17.10.2020

 

VIR – Duchovní obnova pro svobodné muže
kněžský seminář Olomouc, 27.-29.11.2020