Slavíme 22. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci září. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti k tiché adoraci, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

Farnost Cholina pořádá v sobotu 12.9. pouť do Cvilína u Krnova. Podrobnosti na plakátku. Zájemci se mohou zapisovat na seznam v kostele vzadu za lavicemi.

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2021. Cena 70,- Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava čas/místo úmysl mše sv.
ne 30.8. 22. neděle
v mezidobí
08:00
Senice
Za + Jarmilu Řezníčkovu, živou a + rodinu
po 31.8. 08:00 Senička PATROCINIUM (Hody) / Za živé a + farníky ze Seničky
út 1.9.
st 2.9.
čt 3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve
18:00 Senička Za + Antonína Maksanta, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
4.9. 1. pátek v měsíci 18:00 Senice Za + Annu a Josefa Brzobo- hatých, živou a + rodinu
so 5.9. Sv. Terzie z Kalkaty
1. sobota v měsíci
08:00 Senice Na daný úmysl
ne 6.9. 23. neděle
v mezidobí
08:00 Senice
Za + Stanislava Coufala, + manželku a za Boží pože- hnání pro živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť do Křetína
kostel sv. Jeronýma v Křetíně, sobota 26.09.2020, mše sv. v 10:00 hod.

 

Pouť schol a scholiček
Sv. Hostýn, sobota 26.09.2020, poutní mše sv. v 10:15 hod.

 

Národní Svatováclavská pouť 2020
Stará Boleslav, pondělí 28.09.2020

 

Setkání lektorů Božího slova
Arcibiskupský palác Olomouc, sobota 17.10.2020

 

VIR – Duchovní obnova pro svobodné muže
kněžský seminář Olomouc, 27.-29.11.2020