Slavíme 29. neděli v mezidobí

V souvislosti se šířící se epidemií koronaviru vydala vláda ČR nařízení, díky kterému se nemohou konat bohoslužby pro více než 6 osob. Proto se do odvolání ruší všechny bohoslužby.

Od čtvrtka 22.10. bude P. Martin 3 týdny v lázních. Během jeho nepřítomnosti ho v týdnu od 25.10. do 1.11. zastupuje P. Pawel Zaczyk z Bohuslavic u Konice (mob.: 736 139 264), od 2.11. do 12.11. P. Roman Vlk z Laškova (mob.: 739 523 415). Na ně se obracejte při vyřizování pohřbů nebo zaopatřování. Jsou zrušeny také společné modlitby za zemřelé na hřbitovech.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava čas/místo úmysl mše sv.
ne 18.10. 29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Bohoslužba v Senici zrušena
po 19.10.
út 20.10.
st 21.10.
čt 22.10. Sv. Jana Pavla II., papeže Bohoslužba v Seničce zrušena
23.10. Bohoslužba v Senici zrušena
so 24.10.
ne 25.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela Bohoslužba v Senici zrušena
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin