Výběrové řízení na pozici technického pracovníka děkanátu

Děkanát Konice vyhlašuje výběrové řízení na pozici technického pracovníka/pracovnice děkanátu.

Děkanát Konice

Smetanova 101, 798 52 Konice

Tel: 582 396 370

 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA/CE DĚKANÁTU

Požadavky:

 • SŠ vzdělání
 • Práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet, E-mail)
 • Spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, kultivované vystupování
 • Řidičský průkaz sk. B

Náplň práce:

 • Zajišťování technické administrativy děkanátu včetně BOZP, aktualizování, inventarizace a archivace dokumentace a dokladů
 • Zajišťování revizí a kontrol dle předepsaných lhůt, archivace dokumentů prohlídek
 • Hledání a příprava podkladů pro žádosti o státní/evropské dotace
 • Zajišťování a dohled nad stavebními akcemi, komunikace s firmami, příprava smluv
 • Jednání se státními úřady
 • Znalost Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • Zkušenost s administrací státních/evropských dotací
 • Orientace v církevním prostředí

Místo výkonu práce: Smetanova 101, 798 52 Konice

Nástup: 1.4.2021 nebo dle dohody

Mzdové podmínky: dle platného mzdového předpisu Arcibiskupství olomouckého

tř.9 (24.000,- hrubého/měsíčně), 25 dní dovolené, benefit příspěvek na stravné.

 

Profesní životopis s kopií dokladů o vzdělání posílejte do 28.2.2021,

a to e-mailem na adresu: fakonice@ado.cz

 

S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů:   V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás Arcibiskupství olomoucké, IČ: 004 45 151, dovoluje informovat, že bude v pozici správce zpracovávat zaslané osobní údaje za účelem realizace a po dobu konání výběrového řízení na základě oprávněného zájmu správce. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů včetně Vašich práv naleznete na stránkách správce www.ado.cz/gdpr. Zasláním dokumentů do výběrového řízení potvrzujete, že Vám byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin