Slavíme 1. neděli postní

V neděli 21.2. je sbírka Haléř sv. Petra.

V pátek po mši sv. příprava biřmovanců na faře.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava čas/místo úmysl mše sv.
ne 21.2. 1. neděle postní Senice
08:00


14:30

Za Karla a Anežku Dole- želovy a jejich děti


Pobožnost křížové cesty

po 22.2. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
út 23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
st 24.2.
čt 25.2. Senička
18:00
Volný úmysl
26.2. Senice
18:00
Za živou a rodinu Dvořákovu
so 27.2.
ne 28.2. 2. neděle postní
Senice
08:00


14:30

Volný úmysl
 


Pobožnost křížové cesty

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin