Slavíme 5. neděli velikonoční

Při sbírce na křesťanská média v neděli 25.4. se vybralo: Senička 640,- Kč (čtvrtek), Senice 4.264,- Kč. Dohromady 4.904,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

V pátek je první pátek v měsíci květnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Přede mší sv. svátostné požehání, po mši sv. májová pobožnost.

Májové pobožnosti v Senici budou bývat vždy v pátek po mši sv. a v neděli v 18 hodin.

V pátek po mši sv. příprava biřmovanců na faře.

Do 9.5. je možné se přihlásit na pěší pouť do Křtin (21.-23.5.). Podrobnosti na plakátku na nástěnce.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 2.5. 5. neděle velikonoční  Senice
08:00
Za Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu
18:00 Májová pobožnost
po 3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
út 4.5.
st 5.5.
čt 6.5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka Senička
18:00
Volný úmysl
7.5. 1. pátek v měsíci Senice
17:30
výstav NSO
18:00 Za dar víry pro celou rodinu a za zdárné zvládnutí maturity
so 8.5. Panny Marie, Prostřed- nice všech milostí
ne 9.5. 6. neděle velikonoční Den modliteb za proná- sledované křesťany 
Senice
08:00
Za umírající a za živé a farníky
18:00 Májová pobožnost
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin