Slavíme 7. neděli velikonoční

V neděli 19.5. je sbírka na opravy. O neděli svatodušní 23.5. bude tradiční sbírka na církevní školy v diecézi.

Májové pobožnosti v Senici bývají vždy v pátek po mši sv. a v neděli v 18 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 16.5. 7. neděle velikonoční
Den modliteb za sdělovací prostředky
Senice
08:00
Za Jarmilu a Víta Plus- kalovy, rodiče, sourozen- ce a živou a rod. Nav- rátilovu
18:00 Májová pobožnost
po 17.5.
út 18.5.
st 19.5.
čt 20.5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze Senička
18:00
Za Marii Otáhalovu, manžela, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
21.5. Senice
18:00
Na vlastní úmysl
so 22.5.
ne 23.5. Slavnost Seslání DUCHA SVATÉHO (Končí doba velikonoční)
Senice
08:00
Za Marcelu Svozilovou, živou a rodinu Palán- kovu a Svozilovu
18:00 Májová pobožnost
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin