Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V neděli 15.8. je sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Ve čtvrtek 26.8. bude ve farnosti Senice na Hané adorační den. Od 9 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost k tiché adoraci. V 18 hodin zakončení adorace a svátostné požehnání. Vzadu za lavicemi je rozpis, zapisujte se, aby v kostele vždy někdo byl.

V sobotu 4. září odpoledne se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do katedrály do Olomouce. Bude vypraven autobus. Zájemci ať se zapisují v kostele vzadu za lavicemi.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 15.8 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Senice
08:00
Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a za farníky
po 16.8.
út 17.8.
st 18.8.
čt 19.8. Senička
18:00
Za Václava Dostála, manželku, syna a duše v očistci
20.8. Sv. Bernarda, opata a učitele církve Senice
18:00
Za živou a rodinu Pavlíčkovu, Husičkovu a za duše v očistci
so 21.8. Sv. Pia X., papeže
ne 22.8. 21. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za Stanislava Štafu a jeho sourozence
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava biřmovanců
fara Senice, pátek  24.09.2021 po večerní mši sv.

 

Farní pouť
Želiv, Žďár nad Sázavou, sobota 25.09.2021, podrobnosti na plakátku, odjezd: Cholina 5:20, Odrlice 5:25, Dubčany 5:30, Senice 5:35

 

Víkend biřmovanců v Rajnochovicích
ADCŽM Přístav Rajnochovice 01.-03. října 2021