Slavíme 21. neděli v mezidobí

V neděli 15.8. byla sbírka na opravy. Při ní se vybralo: Senička 352,- Kč (čt), Senice 7.425,- Kč. Dohromady 7.777,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Ve čtvrtek 26.8. bude ve farnosti Senice na Hané adorační den. Od 9 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost k tiché adoraci. V 18 hodin zakončení adorace a svátostné požehnání. Vzadu za lavicemi je rozpis, zapisujte se, aby v kostele vždy někdo byl.

V sobotu 4. září odpoledne se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do katedrály do Olomouce. Bude vypraven autobus. Zájemci ať se zapisují v kostele vzadu za lavicemi.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místočas úmysl mše sv.
ne 22.8 21. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za Stanislava Štafu a je- ho sourozence
po 23.8.
út 24.8. Sv. Bartoloměje, apoštola
st 25.8.
čt 26.8. Senice
09-18
ADORAČNÍ DEN
V 18 hodin zakončení adorace a svátostné požehnání
27.8. Sv. Moniky Senice
18:00
Za Františku Navrátilovou a Miroslava Stejskala
so 28.8. Sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
ne 29.8. 22. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za Drahomíra Tobiáše, sestru Boženu a rodiče
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava biřmovanců
fara Senice, pátek  24.09.2021 po večerní mši sv.

 

Farní pouť
Želiv, Žďár nad Sázavou, sobota 25.09.2021, podrobnosti na plakátku, odjezd: Cholina 5:20, Odrlice 5:25, Dubčany 5:30, Senice 5:35

 

Víkend biřmovanců v Rajnochovicích
ADCŽM Přístav Rajnochovice 01.-03. října 2021