Slavíme 22. neděli v mezidobí

V pátek je 1. pátek v měsíci září. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, adorace, možnost přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

V pátek po mši sv. příprava biřmovanců na faře v Senici.

V sobotu 4. září odpoledne se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do katedrály do Olomouce. Bude vypraven autobus. Zájemci ať se zapisují v kostele vzadu za lavicemi. Odjezd autobusu ve 14:15 od kostela. Cena 50,- Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místočas úmysl mše sv.
ne 29.8 22. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za Drahomíra Tobiáše, sestru Boženu a rodiče
po 30.8. Senička
08:00
PATROCINIUM – Za živé a farníky ze Seničky
út 31.8.
st 1.9.
čt 2.9. Senička
18:00
Za Annu a Lubomíra Dostálovy a dar zdraví pro živé rodiny
3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
1. pátek v měsíci
Senice
18:00
Za Annu a Jakuba Tichých, rodiče, sourozence a za živé rodiny
so 4.9. 1. sobota v měsíci Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do Olomouce
ne 5.9. 23. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za živé a farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava biřmovanců
fara Senice, pátek  24.09.2021 po večerní mši sv.

 

Farní pouť
Želiv, Žďár nad Sázavou, sobota 25.09.2021, podrobnosti na plakátku, odjezd: Cholina 5:20, Odrlice 5:25, Dubčany 5:30, Senice 5:35

 

Víkend biřmovanců v Rajnochovicích
ADCŽM Přístav Rajnochovice 01.-03. října 2021