Slavíme 23. neděli v mezidobí

P. Martin má tento týden dovolenou. Zastupuje ho P. Roman Vlk z Laškova. Na něho se obracejte v případě zaopatřování nebo domluvy pohřbu. Jeho mobil: 739 523 415.

Úmysl modliteb na měsíc září: Za dar zdraví a Boží požehnání pro Svatého otce Františka.

Farnost Cholina pořádá v sobotu 25.9. pouť do Želivi a Žďáru nad Sázavou. Podrobnosti na plakátku. Zájemci se mohou zapsat v zakristii.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místočas úmysl mše sv.
ne 5.9. 23. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za živé a farníky
po 6.9.
út 7.9.
st 8.9. Svátek
Narození Panny Marie
čt 9.9.
10.9. Senice
18:00
Bohoslužba slova se sv. přijímáním
so 11.9. Senice
11:00
Svatební mše sv. za novomanžele Lukáše Skopala a Štěpánku Štefanovou
ne 12.9. 24. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava biřmovanců
fara Senice, pátek  24.09.2021 po večerní mši sv.

 

Farní pouť
Želiv, Žďár nad Sázavou, sobota 25.09.2021, podrobnosti na plakátku, odjezd: Cholina 5:20, Odrlice 5:25, Dubčany 5:30, Senice 5:35

 

Víkend biřmovanců v Rajnochovicích
ADCŽM Přístav Rajnochovice 01.-03. října 2021