Slavíme Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V neděli 19.12. byla sbírka na opravy. Vybralo se: Senička (čt) 320,- Kč, Senice 8.800,- Kč. Dohromady 9.120,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Poděkování všem, kteří připravili betlém, vyzdobili a uklidili kostel. Chrámovému sboru za vánoční zpěvy, manželům Kaštovským za opravu figurek našeho betléma. Všem Pán Bůh zaplať za to, že obětovali svůj čas a přispěli tak k důstojné oslavě Kristova narození.

V zakristii je pro členy živého růžence k vyzvednutí rozpis na rok 2022.

V zakristii je stále možné zakoupit stolní kalendáře na příští rok.

Zapisují se intence – úmysly mší sv. na 1. pololetí r. 2022.

Do pátku 31.12. má P.Martin dovolenou. Mobil: 605 027 155.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 26.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Senice
08:00
Za Pavlu a Zdeňka Dostálovy a za Boží požehnání pro živou rodinu
po 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
út 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
st 29.12.
čt 30.12. Senička 18:00
31.12. Sv. Silvestra I., papeže Senice
16:00
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní během uplynulého roku
so 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie Senice
08:00
Za Rostislava Grecma- na, manželku, dvoje rodiče, celou živou rodinu, dar víry a zdraví
ne 2.1. 2. neděle
po Narození Páně
Senice
08:00
Za živé a farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů        od 18.1. do 25.1.

 

Popeleční středa                  středa 2.3., začátek doby postní, den přísného postu, mše sv. s udělováním popelce v Senici v 18 hodin

 

Duchovní obnova pro svobodné muže VIR      Kněžský seminář Olomouc 4.-6.3.2022