Slavíme 2. neděli po Narození Páně

V pátek je první pátek v měsíci lednu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

V neděli 9.1. od 16 hodin bude v kostele v Senici Tříkrálový koncert. Vystoupí smíšený pěvecký sbor Collegium vocale Olomouc. Vstupné dobrovolné. Výtěžek koncertu bude zařazen do Tříkrálové sbírky.

Úmysl modliteb na měsíc leden: Za mír a pokoj ve světě.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 2.1. 2. neděle po Narození Páně Senice
08:00
Za živé a farníky
po 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
út 4.1.
st 5.1.
čt 6.1. Slavnost Zjevení Páně (Doporučený svátek) Senice 18:00 Za nenarozené děti
7.1. 1. pátek v měsíci Senice
18:00
Na vlastní úmysl
so 8.1.
ne 9.1. Svátek Křtu Páně (Končí doba vánoční) Senice
08:00
Za Antonína Skopala, manželku a duše v očistci
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů        od 18.1. do 25.1.

 

Popeleční středa                  středa 2.3., začátek doby postní, den přísného postu, mše sv. s udělováním popelce v Senici v 18 hodin

 

Duchovní obnova pro svobodné muže VIR      Kněžský seminář Olomouc 4.-6.3.2022