Aktuality

Slavíme 3. neděli v mezidobí

V neděli 21. ledna je sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za každý dar!

Číst dále »

Slavíme 2. neděli v mezidobí

Ve čtvrtek 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Číst dále »

Slavíme svátek Křtu Páně

V neděli 7. ledna od 16 hodin bude v kostele v Senici Tříkrálový koncert. Vystoupí pěvecký sbor Collegium vocale z Olomouce.

Číst dále »

Slavíme svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, po mši sv. svátostné požehnání.

Číst dále »

Slavíme 4. neděli adventní i Štědrý den

Při sbírce na opravy v neděli 17. 12. se vybralo 6.975,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 3. neděli adventní

V neděli 17. 12. sbírka na opravy.

Číst dále »

Slavíme 2. neděli adventní

V neděli 17. 12. bude sbírka na opravy.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hromniční pouť matek
farní kostel Šternberk, sobota 03. 02. 2018 od 9:20 hodin

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 09. 02. 2018 od 20 hodin

Popeleční středa – začátek doby postní                                                                           14. února, bohoslužby Cholina 17:00, Senice 18:30

Pokračování kurzu lektorů
fara Luká, soboty 17.02., 17.03., 14.04., vždy od 9 hodin