Ohlášky

Slavíme 2. neděli velikonoční

Na Květnou neděli byly k oltáři přineseny kasičky Postní almužny. Bylo jich celkem 16. V nich bylo 3.205,- Kč. Na Boží hrob v Jeruzalémě bylo věnováno 1.270,- Kč. Při sbírce na kněžský seminář o Neděli velikonoční se vybralo 7.020,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať

Číst dále »

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

O neděli Velikonoční se koná tradiční sbírka na kněžský seminář. Pán Bůh zaplať! Na závěr mše sv. je žehnání pokrmů. Pán Bůh zaplať také za dary na Boží hrob v Jeruzalémě.

Číst dále »

Slavíme Květnou neděli

Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 9 hodin. Až do Velikonoční vigilie bude možné navštívit Boží hrob. V kostele vzadu na stolku je rozpis. Zapisujte se, aby vždy v kostele někdo byl. Přijďme poděkovat Kristu Pánu za jeho oběť pro naši spásu. K vděčnosti veďme i děti.

Číst dále »

Slavíme 5. neděli postní

V pátek 12.4. při večerní mši sv. se bude udělovat svátost nemocných. Zájemci ať se zapíší na list na stolku vzadu za lavicemi. Přede mší sv. bude možnost přijat svátost smíření.

Číst dále »

Slavíme 4. neděli postní

Ve středu 3.4. ve 14 hodin má v Cholině pohřeb paní Margita Beňová.

Číst dále »

Slavíme 3. neděli postní

V neděli 17.3. při sbírce na opravy se vybralo v Seničce (čtvrtek) 140,- Kč, v Senici 7.272,-Kč. Dohromady 7.412,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 2. neděli postní

V neděli 17.3. je sbírka na opravy.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.