Fakturační údaje

Sídlo:

Římskokatolická farnost Senice na Hané
nám. Míru 79
783 45 Senice na Hané

IČ: 48770850

Nejsme plátci DPH.

Statutární zástupce:

farář nebo administrátor

POZOR:
Od r. 2012 mají podle platné legislativy ČR duchovní správcové farností postavení statutárních zástupců s omezenou pravomocí.

To znamená, že významnější právní úkony (např. nájemní smlova na dobu delší než jeden rok, kupní smlouva v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč, smlouva o dílo v hodnotě vyšší než 100.000,- Kč atd.) podléhají ordinariátnímu schválení příslušného biskupství. Bez tohoto schválení nemají podepsané smlouvy právní závaznost.

Bankovní spojení:

ČSOB Poštovní spořitelna – účet číslo: 189176594/0300

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Týden modliteb za mládež
29.03.-05.04. (vyhlášeno našimi biskupy)

 

Společná svatá zpověď NEBUDE (viz ohlášky)
kostel Senice, sobota 04.04.2020, 14 – 15:30 hodin (v Cholině v neděli 05.04. ve stejnou dobu)

 

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 17.04.2020 od 20 hodin

 

Národní pochod pro život
Praha, sobota 18.04.2020 od 10:30 hodin