Krizový fond pomoci

O prvotní křesťanské obci v Jeruzalémě platilo, že bohatší členové komunity přinášeli apoštolům dobrovolné dary k rozdělení mezi ty, kdo trpěli nedostatkem. Sociální citlivost vždy patřila a v rámci možností dodnes patří mezi charakteristické znaky křesťanského společenství.

Ještě v první polovině dvacátého století existovala při faře v Senici fungující farní charita. Dále zde byly dvě pobočky církevního chudobínského ústavu a několik nadací spravujících darované polnosti pro potřeby chudých, zejména dětí a starých lidí. Činnost těchto chvályhodných institucí vzala bohužel v průběhu času nepřízní doby za své.

V současnosti se farnost pokouší hledat způsoby, jak si – po desetiletích útlumu – opět prošlápnout cestu k efektivní podpoře chudých ze svého středu. V rozpočtu farnosti byla proto od r. 2012 zavedena položka Krizový fond pomoci.

Prostředky do tohoto fondu se získávají z tzv. postní almužny, která se každoročně váže k duchovní přípravě na Velikonoce. Mezi dárce z řad farníků se ochotně přidávají také kluci a holky, kteří pod vedením ministrantů chodívají o Velikonocích klapat po dědině.

Využití prostředků z Fondu pomoci

Kromě obvyklé roční platby ve výši 6.500,- Kč pro potřeby našeho adoptovaného dítěte na Haiti věnovala farnost na podzim 2012 jednorázový příspěvek Základní škole Senice na Hané pro žáky první třídy ve výši 5.000,- Kč. Peníze byly určeny na ulehčení rodinám prvňáčků v situaci výrazného zkrácení příspěvků od Ministerstva školství. Dar našel uplatnění v rámci úhrady nákladů na dopravu dětí do plavání.

V roce 2013 rozhodla pastorační rada farnosti věnovat celý výtěžek společného postního sebezáporu – který činil 10.016,- Kč – konkrétní rodině ze Senice. Není pochyb, že to skutečně potřebuje, neboť ji svírá obrovská dluhová zátěž. Pro adopci na dálku byl  vynaložen přebytek almužny z loňského roku, který se nám ale zčásti vrátil zpět kvůli nenadálému přerušení školní docházky podporované dívky.

V listopadu 2013 věnovala farnost prostřednictvím Charity dar 5.000,- Kč ve prospěch obyvatelstva Filipín, zdecimovaného po ničivém tajfunu. Prostředky pocházely ze zvláštního účtu tzv. farní nadace, kam byl převeden zůstatek dosavadního fondu pomoci. Farní nadace bude moci v dalších letech hospodařit mimo jiné i s nově nasmlouvanými příjmy ze zemědělského pachtu.

V roce 2014 přijala ekonomická rada dvě systémová rozhodnutí. V naději na dlouhodobou spolupráci jsme se vrátili k dobrým zkušenostem s darem pro rodiny dětí, které nastupují do první třídy. Prostřednictvím místní Základní školy jsme jim pořídili pomůcky v celkové hodnotě 5.000,- Kč.

Novinkou pak byla koncem června návštěva Hospice na Svatém Kopečku v Olomouci. Toto zařízení slouží dlouhodobě těžce nemocným pacientům a jejich rodinám z celého olomouckého kraje. Naše farnost přispěla na provoz hospice z letošní postní almužny částkou 10.000,- Kč. Zvažujeme také do budoucna příspěvek rodinám z našeho okolí v případě potřeby tzv. odlehčovacího pobytu.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 12.03. po mši sv.

 

Udělování svátosti nemocných
Senice, pátek 26.03. při večerní mši sv. (Cholina čtvrtek 25.03, Náměšť středa 24.03.)

 

Společná sv. zpověď
kostel Senice, sobota 27.03. od 14 do 15 hodin (Cholina neděle 28.03. od 14 do 15 hodin)

 

Pobožnosti křížové cesty
kostel Senice, neděle 14:30