Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme 7. neděli velikonoční

Hlavním úkolem týdne je pokračovat v duchovní přípravě na svátek Seslání Ducha Svatého. Z tohoto důvodu dávám ve farnosti mimořádnou možnost ke každodenní účasti na mši svaté, při níž zazní myšlenky a modlitby z brožurky od otce arcibiskupa. Novéna – kterou máte doma – počítá se třemi krátkými zastaveními na každý den, a je proto určená především k osobní modlitbě.

Celý příspěvek

Rok biřmování vrcholí

Dnešní slavností Nanebevstoupení Páně zahajujeme devítidenní modlitební přípravu na Boží hod svatodušní. Tento svátek, jinak zvaný Letnice, je každoroční připomínkou, že žádný učedník Ježíše Krista nežije jen z vlastní síly. Zvláštností letošního slavení Letnic, bude večerní bdění (vigilie) v sobotu 26. května. V den slavnosti pak společně obnovíme své závazky vůči Duchu Svatému.

Výprava do Egypta

Tak zní název letošního farního tábora, který se uskuteční v termínu od 16. do 24. srpna ve stanové „osadě“ nedaleko Protivanova. Veškeré potřebné informace včetně přihlášky ke stažení získáte na adrese www.aktiv-plus.webnode.cz. Sourozenci mají od pořadatelů slíbenou tradiční slevu. Novinkou letošního ročníku je příspěvek farnosti ve výši 100,- Kč na každého táborníka ze Senice nebo ze Seničky.

Mužům farnosti

Muži, bratři, právě vám je určeno osobní pozvání kněze na společnou pouť do Kroměříže, kde jsem v minulosti nějakou dobu sloužil na faře. Toto krásné město nám nabízí bohaté možnosti k sestavení zajímavého programu. Prohlídka arcibiskupských vinných sklepů pod zámkem v něm nebude chybět. Mše svatá ke cti mučedníka sv. Mořice posílí naše chlapské sebevědomí. Prohlídka okrasných zahrad může být podnětem k diskuzi o životě senické farnosti z „pod-kůrového“, případně „nad-kůrového“ pohledu. Akce se koná v sobotu 16. června. -OT-

Mezinárodní den rodin

Od roku 1994 se z rozhodnutí Organizace spojených národů slaví 15. květen jako Mezinárodní den rodin. Církev vítá tuto iniciativu a připojuje se k ní mimo jiné pravidelným pořádáním Světových setkání rodin s papežem. U příležitosti letošního setkání v italském Miláně vydali čeští a moravští biskupové podnětný pastýřský list. Najdete jej v rubrice „Ke stažení“.

Přání maminkám

U příležitosti Dne matek upřímně děkujeme všem ženám, které vnímají mateřství jako krásný dar a povolání od Boha. Přejeme vám hodně radosti a síly na další cestě životem. Pokud máte čas, přijměte pozvání do kulturního domu, kde jsme pro vás spolu s místní mateřskou a základní školou připravili za finančního přispění Obecního úřadu malou oslavu. Začínáme ve 14 hodin. -OT-

Slavíme 6. neděli velikonoční

Za týden budeme mít opět příležitost přispět na záchranu vzácných senických varhan. Podle vyjádření diecézního organologa – který má o věci dobrý přehled – je právě náš nástroj na regionální úrovni velmi významný vhledem ke svému staviteli, použité technologii i době vzniku. K opravám bude třeba přistupovat se vší důsledností a vážností.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin