Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme Zmrtvýchvstání Krista

Dnes odpoledne na faře se uskuteční posezení u skleničky vína pro ty, kdo zatím nemají naplánovaný jiný sváteční program. Srdečně zvu na návštěvu kohokoliv z farníků. Budete očekáváni v 17 hodin. -OT-

Celý příspěvek

Velikonoční pozdrav

Zajásejte již zástupy andělů v nebi. Ježíš Kristus zemřel, ale i z mrtvých vstal; je po Boží pravici a přimlouvá se za nás. Šťastni jsou všichni, kdo tomu uvěřili, i když jej zatím sami neviděli. Přejeme vám požehnané Velikonoce! -OT-

Celý příspěvek

Farní list duben

Milí čtenáři, velikonoční vydání Farního listu je pro vás v tištěné podobě připraveno v kostele. Vybrané příspěvky najdete také na našem portálu publikované v rubrice „TOP články“. Úvodník otce Tomáše nazvaný „Důvod k oslavě“ může číst zde.

Celý příspěvek

Napravit křivdy, ale jak?

Vážení spoluobčané, nedávno prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně zákon o majetkovém narovnání vztahů mezi státem a církvemi. Podle dostupných informací jde o vyvážený kompromis, který by nebyl myslitelný bez dobré vůle na obou stranách. Jistá významná část české veřejnosti však stále projevuje s konečným řešením nespokojenost, což silně motivuje opoziční politiky, aby se tvářili, že s vládním návrhem nesouhlasí, ačkoliv se sami přímo podíleli na jednáních s církvemi a dobře vědí, že uzavřené dohody budou pro stát výhodné.

Celý příspěvek

Modleme se za mládež

Začal Týden modliteb za mládež, který je pro několik zástupců naší farnosti bezprostřední přípravou na sobotní cestu do Jednova, kde se mají aktivně účastnit děkanátního setkání. Mimo to si celé společenství církve může znovu uvědomit důležitost modlitby za to, aby mladí křesťané žili z víry a stali se mezi svými vrstevníky protagonisty nové evangelizace. -OT-

Celý příspěvek

Slavíme 5. neděli postní

Tento týden máme poslední možnost zapojit se do postní almužny naší farnosti pro Haiti. Prosím všechny, kdo doma připravují dar, který je plodem jejich horlivého pokání, aby své pokladničky přinesli do kostela příští neděli. Snažte se nezapomenout. Vybraní zástupci z řad našich dětí přinesou koš s almužnou k oltáři během obětního průvodu. Připomínám, že bohoslužba Květné neděle začne podle zvyku na prostranství za kostelem.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin