Římskokatolická farnost Senice na Hané

Pastýřský list pro dobu postní

K začínající postní době zasílá arcibiskup Jan Graubner věřícím olomoucké arcidiecéze pastýřský list, ve kterém upozorňuje na probíhající jubilejní rok sv. Jana Sarkandra a ukazuje, jak lze světce následovat konkrétními kroky. Četl se v našich kostelích o první postní neděli, 1. března 2020. Zde si jej můžete ještě jednou v klidu pročíst.

Celý příspěvek

Slavíme 1. neděli postní

V neděli 23.2. při sbírce se Haléř sv. Petra se vybralo: v Seničce 200,- Kč (čtvrtek), v Senici 4.120,- Kč. Dohromady 4.320,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Celý příspěvek

Postní duchovní obnova

Postní doba je dobou přípravy na největší křesťanské svátky – Velikonoce. Abychom se ve farnosti na tyto svátky lépe připravili, k tomu může přispět duchovní miniobnova, která proběhne v sobotu 14. března na faře v Senici na Hané.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Týden modliteb za mládež
29.03.-05.04. (vyhlášeno našimi biskupy)

 

Společná svatá zpověď NEBUDE (viz ohlášky)
kostel Senice, sobota 04.04.2020, 14 – 15:30 hodin (v Cholině v neděli 05.04. ve stejnou dobu)

 

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 17.04.2020 od 20 hodin

 

Národní pochod pro život
Praha, sobota 18.04.2020 od 10:30 hodin