Slavíme 3. neděli postní

Při sbírce „Haléř sv. Petra“ v neděli 25. února se vybralo v Senici 3.635,- Kč, v Seničce 160,- Kč. Dohromady 3.795,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 2. neděli postní

Při sbírce na opravy v neděli 18. února se vybralo v Senici 5.030,- Kč, v Seničce 315,- Kč. Dohromady 5.345,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Pastýřský list k 1. neděli postní

K 1. neděli postní nám otec arcibiskup posílá svůj pastýřský list. Zde si ho můžete celý přečíst.

Číst dále »

Slavíme 1. neděli postní

V neděli 18. února je sbírka na opravy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 6. neděli v mezidobí

Ve středu je Popeleční středa, kterou začíná svatá doba postní, příprava na velikonoční svátky. Je to den přísného postu – postu od masa a postu újmy. Půst újmy znamená jedno plné nasycení během dne. Nejsou jím vázáni lidé nemocní a těžce pracující. Půst újmy je závazný od 18 do 59 let, půst od masa od 14 let.

Číst dále »

Slavíme 5. neděli v mezidobí

Do pátku 9.2. bude P.Martin na exerciciích. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Josef Trtík z Choliny (mob.: 731 621 168).

Číst dále »

Slavíme 4. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 21. ledna se v Senici vybralo 5.536,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Týden modliteb za duchovní povolání ve dnech 16. – 22. dubna 2018

Zakončení kurzu lektorů
fara Luká, sobota 21. dubna od 9:30 hodin s Mons. Josefem Hrdličkou

Studentský Velehrad
celostátní setkání vysokoškoláků, Velehrad 19.-22.04.2018

Sbírka na opravu hřbitovní zdi
Senice na Hané a Senička, 28.-29.04.2018

Pouť dětí a mládeže
kostel Jednov, úterý 01.05.2018 v 10 hodin, následují hry na hřišti, ve 14 hod. májová

První májová pobožnost
Senice Hliníky, úterý 01.05.2018 v 18 hodin

Adorace vedená mládeží
kaple Dubčany, pátek 11.05.2018 od 20 hodin