Slavíme 9. neděli v mezidobí

Úmysl modliteb na měsíc červen: Za obrácení těch, kteří se rouhají našemu Pánu a těch, kteří odpírají právo a spravedlnost druhým lidem.

Číst dále »

Slavnost Nejsvětější Trojice

O Letnicích, v neděli 20.5., byla tradiční sbírka na církevní školy. V Senici se vybralo 3.445,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavnost Seslání Ducha Svatého

O Letnicích, v neděli 20.5., je tradiční sbírka na církevní školy.

Číst dále »

Pastýřský list otce arcibiskupa k Letnicím 2018

Ke svatodušním svátkům nám otec arcibiskup posílá svůj pastýřský list:

Číst dále »

Slavíme 7. neděli velikonoční

O Letnicích, v neděli 20.5., bude tradiční sbírka na církevní školy.

Číst dále »

Biskupové k ratifikaci Istanbulské úmluvy

V brzké době bude Parlament ČR projednávat ratifikaci Instanbulské úmluvy. K tomu se vyjádřili čeští a moravští biskupové, kteří nám posílají společný list. Zde si ho můžete přečíst.

Číst dále »

Slavíme 6. neděli velikonoční

Při sbírce na opravu hřbitovní zdi se v Senici a v Seničce vybralo 110.796,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Jiné dary: 113.700,- Kč. Celkem máme na transparentním účtu 224.666,18 Kč.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium Senice
kostel Senice, neděle 22. července 2018 v 10 hod.

Cholinská pouť
kostel Cholina, neděle 19. srpna 2018, mše sv. v 8, 10 a 15 hodin

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 25. srpna 2018 od 10:15 hod.

Adorační den farnosti Senice
kostel Senice, neděle 26. srpna 2018 od 9 do 18 hodin