Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme 18. neděli v mezidobí

P. Martin má do 8. srpna dovolenou. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Pawel Zaczyk z Bohuslavic. Na něho se obracejte v neodkladných záležitostech (zaopatřování, vyřízení pohřbu apod.). Mobil: 736 139 264.

Celý příspěvek

Slavíme 13. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci červenci. Dopoledne návštěvy nemocných. V 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť do Křetína
kostel sv. Jeronýma v Křetíně, sobota 26.09.2020, mše sv. v 10:00 hod.

 

Pouť schol a scholiček
Sv. Hostýn, sobota 26.09.2020, poutní mše sv. v 10:15 hod.

 

Národní Svatováclavská pouť 2020
Stará Boleslav, pondělí 28.09.2020

 

Setkání lektorů Božího slova
Arcibiskupský palác Olomouc, sobota 17.10.2020

 

VIR – Duchovní obnova pro svobodné muže
kněžský seminář Olomouc, 27.-29.11.2020