Pastýřský list k adventní době

První nedělí adventní začíná nový liturgický rok a také duchovní příprava na vánoční svátky. Při této příležitosti nám posílá otec arcibiskup spolu se svými pomocnými biskupy pastýřský list. Jeho plné znění si zde můžete přečíst.

Číst dále »

Slavíme 1. neděli adventní

V pátek 8. 12. od 20 hodin bude adorace v kostele v Cholině.

Číst dále »

Prožíváme Slavnost Ježíše Krista Krále

Při sbírce na opravy v neděli 19. 11. se vybralo 5.935,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 33. neděli v mezidobí

V neděli 19. 11. je sbírka na opravy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 32. neděli v mezidobí

Při sbírce na Charitu v neděli 5. 11. se v Senici vybralo 4.550,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 31. neděli v mezidobí

V neděli 5. 11. se koná pravidelná sbírka na Charitu.

Číst dále »

Slavíme výročí posvěcení kostela

Při sbírce na misie v neděli 22. října se v Seničce vybralo 880,- Kč, v Senici 5.430,- Kč. Dohromady 5.690,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hromniční pouť matek
farní kostel Šternberk, sobota 03. 02. 2018 od 9:20 hodin

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 09. 02. 2018 od 20 hodin

Popeleční středa – začátek doby postní                                                                           14. února, bohoslužby Cholina 17:00, Senice 18:30

Pokračování kurzu lektorů
fara Luká, soboty 17.02., 17.03., 14.04., vždy od 9 hodin