Římskokatolická farnost Senice na Hané

List papeže Františka věřícím

Papež František napsal list všem věřícím k měsíci mariánské úcty, ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží. Zde si můžete tento list přečíst.

Celý příspěvek

Slavíme 3. neděli velikonoční

Vláda ČR postupně rozvolňuje opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Od 27.4. je možné obnovit bohoslužby do počtu 15 lidí za dodržení hygienických opatření. Proto začnou bohoslužby ve všední den. Vždy v neděli v době od 8:30 do 9 hodin jsem k dispozici v zakristii k individuální sv. zpovědi (opět – při dodržení nařízených hygienických opatření). V 9 hodin sv. přijímání. P.Martin

Celý příspěvek

Postupné obnovení bohoslužeb

Česká biskupská konference vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna 2020, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady.


Celý příspěvek

Slavíme neděli Božího milosrdenství

Po dobu trvání nouzového stavu nemůžeme společně slavit bohoslužby. Přesto nemusíme být bez svátostí. I v této době můžeme zakusit Boží milosrdenství. Vždy v neděli v době od 8:30 do 9 hodin jsem k dispozici v zakristii k individuální sv. zpovědi při dodržení nařízených hygienických opatření. V 9 hodin sv. přijímání. P.Martin

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin