Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme neděli Božího milosrdenství

Po dobu trvání nouzového stavu nemůžeme společně slavit bohoslužby. Přesto nemusíme být bez svátostí. I v této době můžeme zakusit Boží milosrdenství. Vždy v neděli v době od 8:30 do 9 hodin jsem k dispozici v zakristii k individuální sv. zpovědi při dodržení nařízených hygienických opatření. V 9 hodin sv. přijímání. P.Martin

Celý příspěvek

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Po dobu trvání nouzového stavu nemůžeme společně slavit bohoslužby. Přesto nemusíme být bez svátostí. Vždy v neděli v době od 8:30 do 9 hodin jsem k dispozici v zakristii k individuální sv. zpovědi při dodržení nařízených hygienických opatření. V 9 hodin sv. přijímání. P.Martin

Celý příspěvek

Slavíme Květnou neděli

Květnou nedělí začíná nejposvátnější období liturgického roku – Svatý týden. V něm si na Zelený čtvrtek připomeneme ustanovení svátosti Eucharistie při poslední večeři, Ježíšovu úzkost v Getsemanech a jeho zatčení. Velký pátek je dnem Ježíšovy smrti na kříži. Proto je to den přísného postu – od masa a postu újmy. Na Bílou sobotu církev bdí na modlitbách u Božího hrobu. Tak to bývá za normálních okolností. V dnešní vyjímečné situaci Boží hrob nebude. Od 8 do 12 hod. bude kostel otevřen k osobní modlitbě. Využijme toho a přijďme poděkovat za to, co pro nás Pán Ježíš udělal. Ježíšovo zmrtvýchvstání slaví křesťané už v noci ze soboty na neděli při Velikonoční vigílii. Neděle velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) je největším křesťanským svátkem, oslavou Ježíše zmrtvýchvstalého.

Celý příspěvek

Slavíme 5. neděli postní

Milí farníci, bohužel v době nákazy nemohou být bohoslužby slaveny společně. Chci vás ubezpečit, že každý den sloužím mši sv. za vás farníky, modlím se za vás a žehnám vám. Svátosti jsou pramenem milosti a duchovní síly. Proto na první pátek navštívím naše nemocné a posloužím svátostmi. Proto budu vždy v neděli v době od 8 do 9 hodin k dispozici v kostele k individuální sv. zpovědi. V 9 hodin bude sv. přijímání. Pro povzbuzení vám přináším část pastýřského listu plzeňského biskupa Tomáše Holuba.    P.Martin

Celý příspěvek

Slavíme 4. neděli postní

UPOZORNĚNÍ! V souvislosti se šířením koronaviru a s vyhlášením stavu nouze vládou ČR ze dne 12.3.2020 jsou ve farnosti veškeré bohoslužby ve farním kostele v Senici a v kapli v Seničce zrušeny (včetně pobožností křížové cesty). Z tohoto důvodu jsou všichni věřící dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Ty je možné sledovat skrze sdělovací prostředky (TV Noe, Radio Proglas) a slavit den Páně v rodinném kruhu.

Celý příspěvek

Slavíme 3. neděli postní

UPOZORNĚNÍ! V souvislosti se šířením koronaviru a s vyhlášením stavu nouze vládou ČR ze dne 12.3.2020 jsou ve farnosti veškeré bohoslužby ve farním kostele v Senici a v kapli v Seničce zrušeny (včetně pobožností křížové cesty). Z tohoto důvodu jsou všichni věřící dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Ty je možné sledovat skrze sdělovací prostředky (TV Noe, Radio Proglas) a slavit den Páně v rodinném kruhu.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin