Poutě

Putování na posvátná místa – ať už pěšky, na kole, či motorizovanými prostředky – neodmyslitelně patří ke křesťanskému životu. Každá pouť nám připomíná, že celý náš život je náročným výstupem, který najde své završení v Boží náruči.

Poutě v roce 2021

datum místo akce
1. května Senice – Hliníky první májová pobožnost (18:00)
30. května Náměšť na Hané – kaple u zámku patrocinium Nejsvětější Trojice, (10:30)
25. července  Senice – farní kostel  patrocinium sv. Maří Magdaleny (9:30)
15. srpna Cholina – farní kostel patrocinium Nanebevzetí Panny Marie (10:00, 15:00)
30. srpna Senička – kaple  patrocinium sv. Andělů strážných (8:00)
4. září katedrála Olomouc Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání (15:00)

Poutě v děkanátu Konice

Celoroční pozornost poutníků si v našem kraji zaslouží zejména následující místa:

Cholina

kostel Nanebevzetí P. Marie
Hlavní pouť: neděle v blízkosti patrocinia (15. srpna)

Jednov

kostel Navštívení P. Marie (farnost Suchdol u Prostějova)
Hlavní pouť: první neděle v červenci

Mše sv. na Mariánské zahradě: vždy 25. dne v měsíci v období od května do října
Více informací: www.farnostsuchdol.eu

Krakovec

kaple sv. Antonína (farnost Laškov)
Fatimská pobožnost: 13. dne v měsíci od května do října (jedná-li se o neděli, pak o den dříve)

Součástí fatimské pobožnosti bývá obvykle mše svatá, adorace a procesí se sochou P. Marie za zpěvu a modlitby růžence.
Více informací: www.farnost-laskov.cz

 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 12.03. po mši sv.

 

Udělování svátosti nemocných
Senice, pátek 26.03. při večerní mši sv. (Cholina čtvrtek 25.03, Náměšť středa 24.03.)

 

Společná sv. zpověď
kostel Senice, sobota 27.03. od 14 do 15 hodin (Cholina neděle 28.03. od 14 do 15 hodin)

 

Pobožnosti křížové cesty
kostel Senice, neděle 14:30