Přehled hospodaření

Základní informace

o výši příjmů a výdajů farnosti:

za rok 2011

za rok 2012

za rok 2013

za rok 2015

za rok 2016

za rok 2017

 

 

 

 

 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

XX. Myslivecká pouť
Svatý Hostýn, neděle 20. října 2018 v 10:15 hodin