Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

dvojice lektorů datum služby v roce 2018/2019
Štefanová Ludmila 10.12 4.2 1.4 27.5 22.7 16.9 11.11 6.1 3.3
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 17.12 11.2 8.4 3.6 29.7 23.9 18.11 13.1 10.3
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 24.12 18.2 15.4 10.6 5.8 30.9 25.11 20.1 17.3
Doláková Marie
Hrachovinová Miroslava 31.12 25.2 22.4 17.6 12.8 7.10 2.12 27.1 24.3
Coufal Josef
Doláková Dominika 7.1 4.3 29.4 24.6 19.8 14.10 9.12 3.2 31.3
Houdková Markéta
Štefan Pavel 14.1 11.3 6.5 1.7 26.8 21.10 16.12 10.2 7.4
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 21.1 18.3 13.5 8.7 2.9 28.10 23.12 17.2 14.4
Otta František
Skopalová Marie 28.1 25.3 20.5 15.7 9.9 4.11 30.12 24.2 21.4
Štefanová Marta

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.tabulka ke stažení Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Udělování svátosti nemocných
kostel Senice, pátek 12. 04. 2019 v 18 hodin

Předvelikonoční svatá zpověď
kostel Senice, sobota 13. 04. 2019, 14:00-15:30

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019