Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

dvojice lektorů datum služby v roce 2018/2019
Štefanová Ludmila 10.12 4.2 1.4 27.5 22.7 16.9 11.11 6.1 3.3
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 17.12 11.2 8.4 3.6 29.7 23.9 18.11 13.1 10.3
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 24.12 18.2 15.4 10.6 5.8 30.9 25.11 20.1 17.3
Doláková Marie
Hrachovinová Miroslava 31.12 25.2 22.4 17.6 12.8 7.10 2.12 27.1 24.3
Coufal Josef
Doláková Dominika 7.1 4.3 29.4 24.6 19.8 14.10 9.12 3.2 31.3
Houdková Markéta
Štefan Pavel 14.1 11.3 6.5 1.7 26.8 21.10 16.12 10.2 7.4
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 21.1 18.3 13.5 8.7 2.9 28.10 23.12 17.2 14.4
Otta František
Skopalová Marie 28.1 25.3 20.5 15.7 9.9 4.11 30.12 24.2 21.4
Štefanová Marta

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.tabulka ke stažení Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Týden modliteb za duchovní povolání ve dnech 16. – 22. dubna 2018

Zakončení kurzu lektorů
fara Luká, sobota 21. dubna od 9:30 hodin s Mons. Josefem Hrdličkou

Studentský Velehrad
celostátní setkání vysokoškoláků, Velehrad 19.-22.04.2018

Sbírka na opravu hřbitovní zdi
Senice na Hané a Senička, 28.-29.04.2018

Pouť dětí a mládeže
kostel Jednov, úterý 01.05.2018 v 10 hodin, následují hry na hřišti, ve 14 hod. májová

První májová pobožnost
Senice Hliníky, úterý 01.05.2018 v 18 hodin

Adorace vedená mládeží
kaple Dubčany, pátek 11.05.2018 od 20 hodin