Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

dvojice lektorů datum služby v roce 2019/2020
Štefanová Ludmila 6.1 3.3 28.4 23.6 18.8 13.10 8.12 2.2 29.3
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 13.1 10.3 5.5 30.6 25.8 20.10 15.12 9.2 5.4
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 20.1 17.3 12.5 7.7 1.9 27.10 22.12 16.2 12.4
Doláková Marie
Hrachovinová Miroslava 27.1 24.3 19.5 14.7 8.9 3.11 29.12 23.2 19.4
Coufal Josef
Doláková Dominika 3.2 31.3 26.5 21.7 15.9 10.11 5.1 1.3 26.4
Houdková Markéta
Štefan Pavel 10.2 7.4 2.6 28.7 22.9 17.11 12.1 8.3 3.5
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 17.2 14.4 9.6 4.8 29.9 24.11 19.1 15.3 10.5
Štěpánka Štefanová
Skopalová Marie 24.2 21.4 16.6 11.8 6.10 1.12 26.1 22.3 17.5
Štefanová Marta

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.

lektori-2019-20

Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České