Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

dvojice lektorů datum služby v roce 2019/2020
Štefanová Ludmila 6.1 3.3 28.4 23.6 18.8 13.10 8.12 2.2 29.3
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 13.1 10.3 5.5 30.6 25.8 20.10 15.12 9.2 5.4
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 20.1 17.3 12.5 7.7 1.9 27.10 22.12 16.2 12.4
Doláková Marie
Hrachovinová Miroslava 27.1 24.3 19.5 14.7 8.9 3.11 29.12 23.2 19.4
Coufal Josef
Doláková Dominika 3.2 31.3 26.5 21.7 15.9 10.11 5.1 1.3 26.4
Houdková Markéta
Štefan Pavel 10.2 7.4 2.6 28.7 22.9 17.11 12.1 8.3 3.5
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 17.2 14.4 9.6 4.8 29.9 24.11 19.1 15.3 10.5
Štěpánka Štefanová
Skopalová Marie 24.2 21.4 16.6 11.8 6.10 1.12 26.1 22.3 17.5
Štefanová Marta

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.

lektori-2019-20

Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.