Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

dvojice lektorů datum služby v roce 2019/2020
Štefanová Ludmila 6.1 3.3 28.4 23.6 18.8 13.10 8.12 2.2 29.3
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 13.1 10.3 5.5 30.6 25.8 20.10 15.12 9.2 5.4
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 20.1 17.3 12.5 7.7 1.9 27.10 22.12 16.2 12.4
Doláková Marie
Hrachovinová Miroslava 27.1 24.3 19.5 14.7 8.9 3.11 29.12 23.2 19.4
Coufal Josef
Doláková Dominika 3.2 31.3 26.5 21.7 15.9 10.11 5.1 1.3 26.4
Houdková Markéta
Štefan Pavel 10.2 7.4 2.6 28.7 22.9 17.11 12.1 8.3 3.5
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 17.2 14.4 9.6 4.8 29.9 24.11 19.1 15.3 10.5
Štěpánka Štefanová
Skopalová Marie 24.2 21.4 16.6 11.8 6.10 1.12 26.1 22.3 17.5
Štefanová Marta

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.

lektori-2019-20

Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner