Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.

dvojice lektorů datum služby v roce 2020/2021
Štefanová Ludmila 17.5 12.7 6.9 1.11 27.12 21.2 18.4 13.6 8.8
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 24.5 19.7 13.9 8.11 3.1 28.2 25.4 20.6 15.8
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 31.5 26.7 20.9 15.11 10.1 7.3 2.5 27.6 22.8
Doláková Marie
Hrachovinová Miroslava 7.6 2.8 27.9 22.11 17.1 14.3 9.5 4.7 29.8
Coufal Josef
Doláková Dominika 14.6 9.8 4.10 29.11 24.1 21.3 16.5 11.7 5.9
Houdková Markéta
Štefan Pavel 21.6 16.8 11.10 6.12 31.1 28.3 23.5 18.7 12.9
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 28.6 23.8 18.10 13.12 7.2 4.4 30.5 25.7 19.9
Štěpánka Štefanová
Skopalová Marie 5.7 30.8 25.10 20.12 14.2 11.4 6.6 1.8 26.9
Štefanová Marta

lektori-2020-21

Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť do Křetína
kostel sv. Jeronýma v Křetíně, sobota 26.09.2020, mše sv. v 10:00 hod.

 

Pouť schol a scholiček
Sv. Hostýn, sobota 26.09.2020, poutní mše sv. v 10:15 hod.

 

Národní Svatováclavská pouť 2020
Stará Boleslav, pondělí 28.09.2020

 

Setkání lektorů Božího slova
Arcibiskupský palác Olomouc, sobota 17.10.2020

 

VIR – Duchovní obnova pro svobodné muže
kněžský seminář Olomouc, 27.-29.11.2020