Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.

dvojice lektorů datum služby v roce 2020/2021
Štefanová Ludmila 17.5 12.7 6.9 1.11 27.12 21.2 18.4 13.6 8.8
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 24.5 19.7 13.9 8.11 3.1 28.2 25.4 20.6 15.8
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 31.5 26.7 20.9 15.11 10.1 7.3 2.5 27.6 22.8
Doláková Marie
Hrachovinová Miroslava 7.6 2.8 27.9 22.11 17.1 14.3 9.5 4.7 29.8
Coufal Josef
Doláková Dominika 14.6 9.8 4.10 29.11 24.1 21.3 16.5 11.7 5.9
Houdková Markéta
Štefan Pavel 21.6 16.8 11.10 6.12 31.1 28.3 23.5 18.7 12.9
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 28.6 23.8 18.10 13.12 7.2 4.4 30.5 25.7 19.9
Štěpánka Štefanová
Skopalová Marie 5.7 30.8 25.10 20.12 14.2 11.4 6.6 1.8 26.9
Štefanová Marta

lektori-2020-21

Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin