Senická nota

Pozvání na Senickou notu 2017 aneb  Senická nota v novém kabátě 

Vážení přátelé a kamarádi,
chtěli bychom Vás všechny po roční pauze pozvat opět do naší farnosti na již 16. ročník Senické noty. Rozhodli jsme se notu obléci do nového kabátku a trošičku ji pozměnit a snad i vylepšit. Hlavní změnou, kterou přinese letošní ročník, je charakter celé Senické noty. Již nebudeme potřebovat žádné porotce, protože všichni, kteří na Senickou notu přijedou zazpívat, nebudou mezi sebou soutěžit. Půjde o takový společný koncert nebo chcete-li přehlídku či křesťanský festival.
I pro letošní ročník ponecháváme 3 kategorie = SCHÓLA (kapela), DUO a SÓLO.  Každá schola  (kapela) si připraví celkem 3 písničky podle svého výběru, další dvě kategorie si připraví vždy po dvou písničkách. Jediným kritériem pro výběr písničky je přihlédnutí k liturgickému prostoru, ve kterém zazní. Tedy aby text písně byl vhodný pro kostel. Věříme, že tato změna přispěje k lepší náladě a především k vyššímu zájmu ze strany schol a mladých hudebníků.
Celý program začne tradičně ve 14 hodin a vyvrcholí společnou mší svatou. Ale protože se přece jen nechceme soutěžního ducha zbavit úplně, jedinou cenou, která bude udělena, zůstane cena publika. Kdy si nejoblíbenější schola či interpret domů na rok odveze putovní pohár.
Další změny budou spíše technické. I pro letošní rok se počítá s ozvučením kostela. Ale protože nám půjde především pro dobrý poslech, nebudeme jednotlivá vystoupení nahrávat. Nahrávání způsobovalo technické problémy a především prodlužování. A výsledek nebyl vždy takový, jaký bychom si představovali.
Snad poslední změnou, která se pro letošní rok chystá, je možnost objednání si triček se symbolem Senické noty. Všechny přihlášené scholy, skupiny, kapely a interpreti, kteří budou chtít tričko s logem Senické noty, přispějí částkou 100,- Kč / 1 tričko. Abychom se vyhnuli nepříjemnostem s velikostmi, každá schola si svoje trička objedná. Společně s přihláškou zašle do konce září objednávku triček a velikostí. Platba bude probíhat na místě.
Uzávěrka přihlášek a závazných objednávek triček je 30. 9. 2018. Po tomto termínu Vám totiž nebudeme moci zajistit výrobu triček tak, abychom Vám je předali na Senické notě.
Moc se na Vás těšíme a věříme, že se nám všem bude Senická nota v novém líbit.

Za všechny pořadatele
Dominika Doláková

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.