Skautský oddíl Senička

Nazdar.

Skautská klubovna v Seničce se nachází v centru obce hned vedle obchodu. Družinovky tam mají kluci každý čtvrtek a děvčata každý pátek v 16 hodin. Plán větších akcí míváme připravený na celý rok a průběžně ho zpřesňujeme. Minimální věk pro registraci nových členů je 6-7 let.

Plán akcí 2016/17 (aktualizováno 24. 10. 2016)

Skautský oddíl „Pomněnky“ byl založen pro skupinu prvních 17 dívek v roce 1990 zásluhou senického kaplana, P. Františka Bůžka. Dnes je oddíl koedukovaný, tj. pracuje jak s chlapci, tak s děvčaty a jeho těžiště se přesunulo ze Senice na Hané do Seničky.

Kdo nás vede?

Vůdcem oddílu je od letního tábora 2016 Jiří Sekanina ze Seničky, který v této roli po sedmi letech vystřídal Ondřeje Šnevajse (dnes už z Olomouce). Spolehlivým zástupcem vůdce oddílu je Tomáš Jurníček z Vilémova. Družinovky děvčat vedou Ludmila Štefanová ze Seničky a Terezie Kalvodová z Prátné. Družinovky chlapců vedou Metoděj Koupil, ml. ze Senice a Petr Maksant ze Seničky.  

V roce 2012 slavili skauti v České republice krásné výročí jednoho století od svého založení. Mezinárodní skautské hnutí je ještě o něco málo starší (vzniklo v Anglii r. 1909).

Náš oddíl patří pod 8. středisko Vládi Tylšara v Olomouci a programově se hlásí ke křesťanství. Snažíme se tedy nejen dodržovat skautský slib a skautské zákony, ale také poznávat a ctít nejvyšší Pravdu a Lásku v osobě Ježíše Krista. Většina členů oddílu jsou věřící křesťané (katolíci), ale jsme rádi, že mezi nás nacházejí cestu i kamarádi jinak věřící, nebo z rodin bez náboženského vyznání. Pro všechny, kterým jsou vlastní hodnoty skautingu, máme v oddíle dost místa. Však někdy přijďte a uvidíte.

Skautský zákon:

1. Skaut je pravdomluvný.

2. Skaut je věrný a oddaný.

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré  vůle a bratrem každého skauta.

5. Skaut je zdvořilý.

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.

8. Skaut je veselé mysli.

9. Skaut je hospodárný.

10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Týden modliteb za duchovní povolání ve dnech 16. – 22. dubna 2018

Zakončení kurzu lektorů
fara Luká, sobota 21. dubna od 9:30 hodin s Mons. Josefem Hrdličkou

Studentský Velehrad
celostátní setkání vysokoškoláků, Velehrad 19.-22.04.2018

Sbírka na opravu hřbitovní zdi
Senice na Hané a Senička, 28.-29.04.2018

Pouť dětí a mládeže
kostel Jednov, úterý 01.05.2018 v 10 hodin, následují hry na hřišti, ve 14 hod. májová

První májová pobožnost
Senice Hliníky, úterý 01.05.2018 v 18 hodin

Adorace vedená mládeží
kaple Dubčany, pátek 11.05.2018 od 20 hodin