Skautský oddíl Senička

Nazdar.

Skautská klubovna v Seničce se nachází v centru obce hned vedle obchodu. Družinovky tam mají kluci každý čtvrtek a děvčata každý pátek v 16 hodin. Plán větších akcí míváme připravený na celý rok a průběžně ho zpřesňujeme. Minimální věk pro registraci nových členů je 6-7 let.

Plán akcí 2016/17 (aktualizováno 24. 10. 2016)

Skautský oddíl „Pomněnky“ byl založen pro skupinu prvních 17 dívek v roce 1990 zásluhou senického kaplana, P. Františka Bůžka. Dnes je oddíl koedukovaný, tj. pracuje jak s chlapci, tak s děvčaty a jeho těžiště se přesunulo ze Senice na Hané do Seničky.

Kdo nás vede?

Vůdcem oddílu je od letního tábora 2016 Jiří Sekanina ze Seničky, který v této roli po sedmi letech vystřídal Ondřeje Šnevajse (dnes už z Olomouce). Spolehlivým zástupcem vůdce oddílu je Tomáš Jurníček z Vilémova. Družinovky děvčat vedou Ludmila Štefanová ze Seničky a Terezie Kalvodová z Prátné. Družinovky chlapců vedou Metoděj Koupil, ml. ze Senice a Petr Maksant ze Seničky.  

V roce 2012 slavili skauti v České republice krásné výročí jednoho století od svého založení. Mezinárodní skautské hnutí je ještě o něco málo starší (vzniklo v Anglii r. 1909).

Náš oddíl patří pod 8. středisko Vládi Tylšara v Olomouci a programově se hlásí ke křesťanství. Snažíme se tedy nejen dodržovat skautský slib a skautské zákony, ale také poznávat a ctít nejvyšší Pravdu a Lásku v osobě Ježíše Krista. Většina členů oddílu jsou věřící křesťané (katolíci), ale jsme rádi, že mezi nás nacházejí cestu i kamarádi jinak věřící, nebo z rodin bez náboženského vyznání. Pro všechny, kterým jsou vlastní hodnoty skautingu, máme v oddíle dost místa. Však někdy přijďte a uvidíte.

Skautský zákon:

1. Skaut je pravdomluvný.

2. Skaut je věrný a oddaný.

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré  vůle a bratrem každého skauta.

5. Skaut je zdvořilý.

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.

8. Skaut je veselé mysli.

9. Skaut je hospodárný.

10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.