Skautský oddíl Senička

Nazdar.

Skautská klubovna v Seničce se nachází v centru obce hned vedle obchodu. Družinovky tam mají kluci každý čtvrtek a děvčata každý pátek v 16 hodin. Plán větších akcí míváme připravený na celý rok a průběžně ho zpřesňujeme. Minimální věk pro registraci nových členů je 6-7 let.

Plán akcí 2016/17 (aktualizováno 24. 10. 2016)

Skautský oddíl „Pomněnky“ byl založen pro skupinu prvních 17 dívek v roce 1990 zásluhou senického kaplana, P. Františka Bůžka. Dnes je oddíl koedukovaný, tj. pracuje jak s chlapci, tak s děvčaty a jeho těžiště se přesunulo ze Senice na Hané do Seničky.

Kdo nás vede?

Vůdcem oddílu je od letního tábora 2016 Jiří Sekanina ze Seničky, který v této roli po sedmi letech vystřídal Ondřeje Šnevajse (dnes už z Olomouce). Spolehlivým zástupcem vůdce oddílu je Tomáš Jurníček z Vilémova. Družinovky děvčat vedou Ludmila Štefanová ze Seničky a Terezie Kalvodová z Prátné. Družinovky chlapců vedou Metoděj Koupil, ml. ze Senice a Petr Maksant ze Seničky.  

V roce 2012 slavili skauti v České republice krásné výročí jednoho století od svého založení. Mezinárodní skautské hnutí je ještě o něco málo starší (vzniklo v Anglii r. 1909).

Náš oddíl patří pod 8. středisko Vládi Tylšara v Olomouci a programově se hlásí ke křesťanství. Snažíme se tedy nejen dodržovat skautský slib a skautské zákony, ale také poznávat a ctít nejvyšší Pravdu a Lásku v osobě Ježíše Krista. Většina členů oddílu jsou věřící křesťané (katolíci), ale jsme rádi, že mezi nás nacházejí cestu i kamarádi jinak věřící, nebo z rodin bez náboženského vyznání. Pro všechny, kterým jsou vlastní hodnoty skautingu, máme v oddíle dost místa. Však někdy přijďte a uvidíte.

Skautský zákon:

1. Skaut je pravdomluvný.

2. Skaut je věrný a oddaný.

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré  vůle a bratrem každého skauta.

5. Skaut je zdvořilý.

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.

8. Skaut je veselé mysli.

9. Skaut je hospodárný.

10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, sobota  28. 9. 2019, v 10:00 mše sv., kterou slouží Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

Děkanátní Senická nota
kostel Senice, sobota  12. 10. 2019 od 14 hodin

Misijní most modlitby
kostel Senice, pátek  18. 10. 2019 po mši sv.

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České