Přehled hospodaření

Základní informace

o výši příjmů a výdajů farnosti Náměšť na Hané:

za rok 2018

za rok 2019

za rok 2020

za rok 2021

za rok 2022

 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Udělování svátosti nemocných

kostel Senice na Hané, pátek 31.03.2023 v 18 hodin

 

Předvelikonoční svatá zpověď

kostel Senice na Hané, sobota 01.04.2023 od 14 do 15 hodin (v Cholině v neděli 02.04. ve stejném čase)

 

VELIKONOCE – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

kostel Senice na Hané, neděle 09.04.2023, mše sv. v 8 hodin