Slavíme 31. neděli v mezidobí

V neděli 5. 11. se koná pravidelná sbírka na Charitu.

 

Dušičková pobožnost na hřbitově v Senici bude v neděli 5. listopadu ve 14 hodin (v Cholině v tentýž den v 15 hodin).

 

V úterý 7. 11. v 17 hodin bude na faře v Litovli setkání s koordinátorkami Hnutí Modlitby matek. Zvány jsou všechny ženy. Podrobnosti najdete na plakátku.

 

V pátek 10. 11. od 20 hodin bude adorace v kapli v Odrlicích.

 

V kostele v Senici vzadu na stolku je kasička, kam je možné přispívat na zhotovení obrazu sv. Josefa do kaple. Všem, kdo přispějí, Pán Bůh zaplať!

 

V příštím roce proběhne generální oprava hřbitovní zdi. Bude rekonstruována také vstupní brána. Prosíme farníky, kteří mají doma staré fotografie, kde je brána zachycena v původní podobě, ať je přinesou na faru k oskenování. Děkujeme!

 

Úmysl našich farních modliteb na měsíc listopad: Za ochranu života na jeho začátku i na jeho konci.

 

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 5.11. 31. neděle v mezidobí  Senice 08:00
 
 
14:00
Za + Marii a Františka Šindelářovy, dar zdraví, Boží požehnání pro rodinu Šindelářovu a Endelovu
Dušičková pobožnost na hřbitově
po 6.11.
út 7.11.
st 8.11. Senice 18:00 Za + Ludmilu a Jaroslava Navrátilovy, jejich + sourozence, švagry a rodiče
čt 9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky Senička 18:00 Za + rodiče z obou stran a duše v očistci
10.11. Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve Senice 18:00 Za + rodiče, prarodiče, celou živou a + rodinu Sekyrovu a Dudkovu
so 11.11. Sv. Martina Tourského, biskupa
ne 12.11. 32. neděle v mezidobí  Senice 08:00 Za živé a + farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Mše sv. se snídaní, výroba adventních věnečků
kostel Senice, sobota 02. 11. 2017 v 8 hod., snídaně a výroba věnečků na faře

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 08. 12. 2017 od 20 hodin

Předvánoční svatá zpověď
kostel Senice, sobota 16. 12. 2017 od 14:00 do 15:30

Předvánoční svatá zpověď
kostel Cholina, neděle 17. 12. 2017 od 14:00 do 15:30

Zpěv koled
kostel Senice, neděle 24. 12. 2017 od 22 hodin, ve 22:30 „půlnoční“ mše sv.