Poutě

Putování na posvátná místa – ať už pěšky, na kole, či motorizovanými prostředky – neodmyslitelně patří ke křesťanskému životu. Každá pouť nám připomíná, že celý náš život je náročným výstupem, který najde své završení v Boží náruči.

Poutě v roce 2023

datum místo akce
1. května Senice – Hliníky první májová pobožnost (18:00)
4. června Náměšť na Hané – kaple u zámku patrocinium Nejsvětější Trojice (10:30)
23. července  Senice – farní kostel  patrocinium sv. Maří Magdaleny (9:30)
13. srpna Cholina – farní kostel patrocinium Nanebevzetí Panny Marie (mše sv. v 8:00 a 10:00), 15:00 – svátostné požehnání
28. srpna Senička – kaple  patrocinium sv. Andělů strážných (8:00)
16. září Jaroměřice – Kalvárie Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání (15:00)

Poutě v děkanátu Konice

Celoroční pozornost poutníků si v našem kraji zaslouží zejména následující místa:

Cholina

kostel Nanebevzetí P. Marie
Hlavní pouť: neděle v blízkosti patrocinia (15. srpna)

Jednov

kostel Navštívení P. Marie (farnost Suchdol u Prostějova)
Hlavní pouť: první neděle v červenci

Mše sv. na Mariánské zahradě: vždy 25. dne v měsíci v období od května do října
Více informací: www.farnostsuchdol.eu

Krakovec

kaple sv. Antonína (farnost Laškov)
Fatimská pobožnost: 13. dne v měsíci od května do října (jedná-li se o neděli, pak o den dříve)

Součástí fatimské pobožnosti bývá obvykle mše svatá, adorace a procesí se sochou P. Marie za zpěvu a modlitby růžence.
Více informací: www.farnost-laskov.cz