Ohlášky

V neděli 14.8. slavíme v Cholině patrocinium – Titulární slavnost kostela Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. budou v 8 hod. (slouží P.Martin), v 10 hod. (slouží děkan P. František Urban) a v 15 hod. (slouží novokněz P. Lukáš Gelnar) – ten bude po mši sv. udělovat novokněžské požehnání. Proto v neděli 14.8. nebude v Náměšti mše sv. Bude v sobotu 13.8. v 17 hodin s nedělní platností.

V neděli 21.8. se v Cholině koná Pouť Hanáků. Mše sv. tam bude v 11 hodin, proto v tento den budou bohoslužby v Náměšti už v 9:30.

V neděli 21.8. bude pravidelná měsíční sbírka na opravy.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU – NÁMĚŠŤ na HANÉ

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 14.8. 20. neděle v mezidobí Hlavní pouť v Cholině, mše sv.  v 8, 10 a 15 hodin
po 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie František
14:00
út 16.8. Sv. Štěpána Uherského
st 17.8. Náměšť
18:00
Za + Zdeňka Blahu, živou a + rodinu
čt 18.8.
19.8.
so 20.8. Sv. Bernarda, opata a učitele církve
ne 21.8. 21. neděle v mezidobí Náměšť
9:30
Za Zdeňku Šperkovu, dceru, živou a  + rodinu Vičarovu a Tichých

 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic