Ohlášky

V sobotu vychází adorační den farnosti Náměšť na Hané. Napište se na papír vzadu v kostele.

Ohlášky  farností

Farnost Senice:  (několik důležitých skutečností)

  • Nová zpovědnice – Jsem rád, že se ke mně dostal nápad, pořídit do budoucna novou zpovědnici v Senici. Jde o to, že tato stávající je neforemná a těžko se do ní vstupuje. Málo těsní a je z ní dost slyšet. Má také schodek, který může bránit snadnému vstupu, zvláště starším lidem s hůlkami. Nejít pak ke svátosti, kvůli těmto a jiným těžkostem, by nebylo dobře. K tomuto dílu přibudou časem podrobné informace.
  • Hřbitov – Našel by se někdo, kdo by se postaral o zamykání brány hřbitova na noc? Mohou to být i dva lidé. Vznikl problém, že hřbitov je po celou noc otevřen. Kdo by měl odvahu k oběti, ať se přihlásí.
  • Svíčky na hřbitově u kříže – Prosíme, abyste nedávali svíčky na kříž, ale pod něj na určené místo. Svíčky na kříži mohou vytéci a poškodit kříž.
  • Oprava elektro-instalace v kostele – jistě jste zaslechli, že nám zastupitelstvo Obecního úřadu v Senici odsouhlasilo dotační částku 100 000 Kč na opravu elektro -instalace v kostele. Za což velice děkujeme. Elektřina na mnoha místech vykazovala nevyhovující funkčnost.

Současně s tím pak vyměníme starý zesilovač a rozvody mikrofonů v kostele.

  • WC po dobu bohoslužeb – po dobu bohoslužeb bude k dispozici otevřená předsíň fary ze dvora k záchodu. Brána do dvora bude otevřená. Nebojte se. Předsíň fary a WC  je estetičtější, než původní místo.
  • Náboženství – skupiny ve farnostech vypadají takto:

Senice – pátek 1a2 třída / 3a4 třída /  5 třída a ostatní
Cholina – čtvrtek   1a2 třída  /  3 a 4 třída
Náměšť –středa  od
Loučany– středa    od 13.30 hod

NáměšťADORAČNÍ DEN v pátek 22 září od 13.00 do 16.00 hod. potom bude v 16.00 hod. mše svatá. Napište se na přiložený papír. Přijďte alespoň na chvíli poprosit. Je občas dobré odskočit od  vlastních činností k modlitbě.

Náboženství ve farnostech – Setkání začnou v prvním týdnu v měsíci říjnu:

FARNOST DEN V TÝDNU TŘÍDY VYUČUJÍCÍ
Senice n/H Pátek 1a 2 třída katechetka
3 a 4 třída farář
5. a ostatní jáhen
Cholina Čtvrtek 1 a 2 třída farář
3 a 4 třída farář
Loučany Středa 1 a ostatní farář
Náměšť n/H Středa 1 a 2 třída katechetka
3 a ostatní farář

Telefonní kontakt na faráře P. Josefa – tel.: 776 680 901, farní 733 741 607. Můžete volat kdykoliv. Domluvíme se na setkání.


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 17.9. 23. neděle v mezidobí Senice
08:00
Na poděkování za letošní úrodu
Cholina
09:30
Na poděkování za letošní úrodu
Náměšť
11:00
Na poděkování za letošní úrodu
po 18.9. Loučany 18.00
út 19.9.
st 20.9. Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů mučedníků Náměšť 17:00 Za  + Janu a Aloise Lakomých, rodiče z o. stran a ž. rodinu
Senička 18:00 Za + P. Jana Mrkuse a za Jarmilu Valouchovu
čt 21.9. Svátek sv. Matouše evangelisty Cholina
17:00
Na poděkování…
22.9. Náměšť
13:00
Adorační den  od 13.00-17.00 hod
Náměšť
17:00
Senice
18:00
Za + Václava a Ludmilu Grézlovy s prosbou o Boží pomoc pro ž. rodiny
so 23.9. Památka sv. Pia z Pietrelciny Bilsko
17:00
Za Ludmilu Konečnou a manžela
ne 24.9. 25. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za + Ludmilu Štafovou a ž. rodinu
Cholina
09:30
Za + Jana Navrátila, manželku a ž. rodinu
Náměšť
11:00
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP